ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΓΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΚΙΑΘΟΥ | συνεργασία του Δήμου και της Skiathos Cat Welfare Association |

Το πρόγραμμα στείρωσης αδέσποτων γάτων στο Δήμο Σκιάθου εξακολουθεί να ισχύει αρκεί για την στείρωση των αδέσποτων γατών στη γειτονιά σας να κλείσετε ραντεβού εκ των προτέρων. Για να ολοκληρωθεί αυτό το μεγάλο έργο ο Δήμος εξακολουθεί να αναζητά ενεργούς εθελοντές κτηνιάτρους για το 2017 έτσι ώστε να σταθεροποιηθεί η κατάσταση του πληθυσμού στις αδέσποτες γάτες

Η S.C.W.A. είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι 2 Αγγλοι κτηνίατροι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την ένταξή τους στο πρόγραμμα έως τα τέλη Φεβρουαρίου με  αρχές Μαρτίου το μόνο που χρειάζεται είναι να επιβεβαιώσουν την άφιξή τους από το Ηνωμένο Βασίλειο. Ο Δήμος έχει έρθει ήδη σε συμφωνία μαζί τους και ανυπομονούν να τους καλωσορίσουνε στη Σκιάθο.

Αυτό είναι ένα απόσπασμα από την επιστολή που απέστειλε στον Δήμο αυτή την εβδομάδα:

Η μακροχρόνια άριστη συνεργασία του Δήμου με τη Σκιάθο Cat Welfare Association έφερε την ομάδα σε ένα ταξίδι – μελέτης πέρυσι τον Μάιο του 2016. Η ομάδα ήταν σε θέση να βοηθήσει 182 από τις αδέσποτες γάτες της Σκιάθου σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Φέτος, αυτή η ομάδα θα ήθελε να διατηρήσει αυτό το έργο στη Σκιάθο, με στόχο να βοηθήσει ακόμη περισσότερο αδέσποτες γάτες της Σκιάθου, αλλά και στη συνέχεια, σε κάθε αδέσποτο ζώο που έχει ανάγκη. Πιστεύουμε ότι σε αυτούς τους καιρούς της πολύ υψηλής οικονομικής δυσκολίας μια δραστηριότητα όπως αυτή θα βελτιώσει περαιτέρω σε μεγάλο βαθμό την εικόνα του νησιού μας στους τουρίστες που μας επισκέπτονται. Οι τουρίστες που, στο μεγαλύτερο ποσοστό τους, προέρχονται από χώρες δίνοντας μεγάλη έμφαση στην ευημερία των ζώων. Η σωστή και αποτελεσματική διαχείριση των αδέσποτων μπορεί να δημιουργήσει ένα πολύ σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για Σκιάθο στην αγορά του τουρισμού, με δεδομένη την κακή εικόνα που έχει αποκτήσει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια όσον αφορά τη συμπεριφορά του απέναντι στα ζώα. Αυτό το πρόγραμμα μπορεί να προσφέρει στη Σκιάθο πολλά θετικά και άμεσα οφέλη. Θα θέλαμε επίσης πάρα πολύ και θα το εκτιμούσαμε ιδιαίτερα, αν ο δήμος θα μπορούσε να μας βοηθήσει να οργανώσουμε κατά τη διάρκεια της παραμονής της ομάδας στη Σκιάθο επισκέψεις στα σχολεία και να προσφέρουν μια εκπαιδευτική διάλεξη / ομιλίας στα παιδιά, έτσι ώστε μπορούμε να αρχίσουμε την ευαισθητοποίηση των παιδιών και των νέων, αλλά και την εκπαίδευσή τους για την αγάπη και τη φροντίδα για τα ζώα. Από την 27η Απριλίου 2017 – 11th Μαΐου 2017 η S.C.W.A με τη συνεργασία του Δήμου μας θα καλωσορίσουμε 17 φοιτητές για την φροντίδα των ζώων, 2 διαχειριστές του έργου και 4 κτηνιάτρους.

The municipality neutering programme still have available spaces for the neutering of stray cats in your neighbourhood if you book an appointment in advance. To supplement this great municipality project we are still actively seeking volunteer vets to make 2017 a year to remember to stabilise the stray cat population. We are pleased to announce that 2 UK vets have expressed an interest in joining us at the end of February-Early March they just need to confirm their time off from work in the UK.
The Municipality are in agreement to the importance of this and look forward to welcoming them to Skiathos.
This is an extract from a letter sent to the Municipality this week:
Due to a long standing excellent cooperation with Skiathos Cat Welfare Association and with the permission and help from the municipality the study trip/ project came to Skiathos last year in May 2016. The group was able to help 182 of the Skiathos stray cats in a short period of time. This year, this group would like to sustain this project in Skiathos with the aim to help even more stray cats of Skiathos then in 2016 and any stray animal that is in need. We believe that in these times of very high economic difficulty an activity like this will further greatly improve the image of our island to the tourists who visit us. Tourists who, in their largest percentage, come from countries placing great emphasis to the wellbeing of animals. The correct and effective management of the stray population can create a very significant competitive advantage for Skiathos in the market of tourism, given the bad image Greece has acquired lately regarding its behaviour towards animals. This program can offer Skiathos many positive and direct benefits. We would also very much appreciate it, if the municipality could help us arrange during the stay of the team in Skiathos to visit the schools and offer an educational lecture/speech to the children so that we can start sensitizing children and young people, educate them to love and care for animals.
From the 27th April 2017-11th May 2017 Skiathos Cat Welfare with the cooperation of the Municipality we will again be welcoming 17 animal care students, 2 project managers and 4 vets. Welcome back Groenhorst Barneveld