ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΦ’ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Δ. ΣΚΙΑΘΟΥ ΠΑΝ. ΔΙΟΛΕΤΤΑ

Η συνέντευξη δόθηκε στο Νίκο Τζούμα στα πλαίσια της Διεθνούς Τουριστικής Έκθεσης PHILOXENIA2018