ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ ΜΕ 20 ΘΕΜΑΤΑ

Με 20 θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβουλίο Σκιάθου την ερχόμενη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2016, και ώρα 19:00΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Μπούρτζι. Μερικά από τα σημαντικά θέματα που θα συζητηθούν είναι :  

 Έγκριση τεχνικού προγράμματος του Δήμου για το έτος 2017. (2/2016 Α.Ε.Ε.). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος

 Έγκριση προγράμματος τουριστικής προβολής έτους 2017. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Διολέττας

Λήψη απόφασης για έγκριση 2ης παράτασης περαίωσης της μελέτης με τίτλο «Περιβαλλοντική Μελέτη Αδειοδότησης μονάδας κομποστοποίησης οργανικών αποβλήτων Δήμου Σκιάθου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Γιαννίτσης

 Λήψη απόφασης περί έγκρισης συμμετοχής του Δήμου Σκιάθου στο Δίκτυο ΔΑΦΝΗ (Δίκτυο Αειφόρων Νήσων Αιγαίου και Ιονίου). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Γιαννίτσης

Έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του κληροδοτήματος Μωραΐτη. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος

Λήψη απόφασης για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας δύο μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, πρόσκαιρων αναγκών στην υπηρεσία καθαριότητας. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Γιαννίτσης

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σκιάθου στη διεθνή έκθεση τουρισμού World Travel Market (Λονδίνο) 07-09/11/2016 και ψήφιση πίστωσης ποσού 5.984,25€ στον Κ.Α.Ε. 00-6432.02 του προϋπολογισμού του Δήμου Σκιάθου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Διολέττας