ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ | το τελευταίο για το 2016 με 12 θέματα |

Συνεδριάζει σήμερα Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Σκιάθου στην 24η συνεδρίαση (τακτική) στις / 13:00΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Μπούρτζι, με σημαντικότερα θέματα συζήτησης τα παρακάτω :

 Έγκριση της 7ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016. (321/2016 A.O.E.). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος.

Ψήφιση σχεδίου στρατηγικού σχεδιασμού του Δήμου Σκιάθου. (3/2016 Α.Ε.Ε.) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Δήμαρχος.

Λήψη απόφασης για ένταξη στο πρόγραμμα «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων» του ΕΣΠΑ με σκοπό την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΥΠΝΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Γιαννίτσης.

 Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 49/2012 Α.Δ.Σ. σχετικά με τον χαρακτηρισμό της οδού που συνδέει τον κρατικό αερολιμένα Σκιάθου με το σχέδιο πόλης Δήμου Σκιάθου και την επαρχιακή οδό Σκιάθου-Κουκουναριών, ως δευτερεύουσας επαρχιακής οδού. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Σταμέλος.

Λήψη απόφασης για έγκριση 3ης παράτασης περαίωσης της μελέτης με τίτλο «Περιβαλλοντική Μελέτη Αδειοδότησης μονάδας κομποστοποίησης οργανικών αποβλήτων Δήμου Σκιάθου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος, κ. Γιαννίτσης.