Συνεδριάζει την ερχόμενη Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2020 το Δημοτικό Συμβούλιο Σκιάθου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Μπούρτζι, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Έγκριση της 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 (26/2020 ΑΟΕ).

Εισηγητής: Aντιδήμαρχος, κ. Λιακόπουλος Νικόλαος.

 1. Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σκιάθου.(2/2020 ΑΕΕ).

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

 1. Έγκριση για την «προμήθεια απορριμματοδεκτών με συμπίεση (press-containers)» από το ελεύθερο εμπόριο, για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Γιαννίτσης Ιωάννης.

 1. Έγκριση για την προμήθεια ενός μεταχειρισμένου οχήματος τύπου αλυσιδάκι μεταφοράς απορριμματοκιβωτίων από το ελεύθερο εμπόριο, για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών. Εισηγητής: Aντιδήμαρχος, κ.Γιαννίτσης Ιωάννης.
 2. Έγκριση για τον προγραμματισμό α) της προμήθειας οχήματος πλύσης κάδων απορριμμάτων» ποσού 130.000,00 ευρώ, με την επιχορήγηση χρηματοδότησης της  με αρ. πρωτ. 30292/19-4-2019 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών από πιστώσεις Π∆Ε-ΥΠ.ΕΣ.ΣΑΕ055 2017ΣΕ05500010  ποσού 130.000,00 €. και β) της προμήθειας του παρελκόμενου εξοπλισμού ποσού 68.400, τα οποία 24.500 ευρώ, με την επιχορήγηση χρηματοδότησης της με αρ. πρωτ. 30292/19-04-2019 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών από πιστώσεις ΠΔΕ – ΥΠ.ΕΣ.ΣΑΕ055 2017ΣΕ05500010 και ποσού 43.900 ευρώ από ιδίους πόρους. Εισηγητής: Aντιδήμαρχος, κ.Γιαννίτσης Ιωάννης.
 3. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σκιάθου στο Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη (Δ.Ε.Π.ΑΝ). Εισηγητής:κ. Δήμαρχος.
 4. Μεταβίβαση άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

Εισηγητής: Aντιδήμαρχος, κ. Λιακόπουλος Νικόλαος.

 1. Εξέταση της υπ΄αριθμ. 1450/28-01-2020 επιστολής διαμαρτυρίας. Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.
 2. Έγκριση της υπ’αριθμ. 2/2020 απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Νεολαίας Σκιάθου». Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.
 3. Αντικατάσταση μέλους της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας «Χρήστος Χειμώνας».

Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής, κ. Χονδρονικολή Σταματίνα.

 1. Eξέταση της υπ’αριθμ. 1477/29-01-2020 αίτησης της παράταξης «Σκιάθος Ενωμένη ‘βήμα στο μέλλον’» σχετικά με τη λήψη απόφασης για την ίδρυση κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Σκιάθου. Εισηγητής: κ. Τασιόπουλος Παύλος.