Συνεδριάζει την ερχόμενη Τρίτη 26/2/2019 στις 19:00’ το Δημοτικό Συμβούλιο Σκιάθου στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Μπούρτζι, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Εξέταση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1200/14-02-2019 νέας αίτησης του Φεγγερού Μεν. Νικολάου «Αίτηση διάνοιξης τμήματος σχεδίου πόλεως στην θέση ‘‘Φτελιά – Μεγάλη Άμμος’’ σχεδίου πόλεως Σκιάθου». Εισηγητής κ. Σταμέλος

 

  1. Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού συνολικής δαπάνης 17.750,00 ευρώ  στον Κ.Α.Ε. 00-6432.02 με τίτλο «δαπάνες εκθέσεων εξωτερικού» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4555/2018 για την συμμετοχή του Δήμου Σκιάθου στην διεθνή έκθεση τουρισμού ITB BERLIN 2019» (06-10/03/2019) στο Βερολίνο Γερμανίας.   Εισηγητής κ. Διολέττας

 

  1. Εξειδίκευση πίστωσης και κατανομής ποσού 800,00 ευρώ στον Κ.Α.Ε. 00-6443 με τίτλο «δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4555/2018 για τη διοργάνωση εκδήλωσης για την εθνική εορτή της 25ης Μαρτίου 1821. Εισηγητής κ. Μίχας

 

  1. Χορήγηση προέγκρισης  για  ίδρυση Υπεραγοράς – Λιανικού Εμπορίου Τροφίμων και Ποτών επί της δημοτικής οδού Σκιάθου – Αεροδρομίου, θέση «ΣΑΪΤΑ», του Τρούλη Στυλιανού νομίμου εκπροσώπου της «Ν.Ι.Κ.Ω. Α.Ε.».  Εισηγητής κ. Σταμέλος

 

  1. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για το  χειρισμό ζητημάτων ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου Σκιάθου. Εισηγητής κ. Σταμέλος

 

  1. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΑΠΟ ΤON ΑΡ. 760, 816 & 929/2018 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ   ΠΟΣΟΥ 240,00  ΕΥΡΩ. Εισηγητής κ. Σταμέλος

 

  1. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛHΣ ΚΟΚ ΑΠΟ ΤΟΝ 984/2019 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΟΣΟΥ 40,00 ΕΥΡΩ. Εισηγητής κ. Σταμέλος

 

  1. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Σταμέλος

 

  1. Μετακινήσεις :

(Δήμαρχος > Έκθεση Βερολίνου από 4-9/3/2019),  (Θεοδώρου Γ. &  Κοφινάς  Φ. > Εφετείο Λάρισας από 3-5/3/2019).