Ο Δήμαρχος κ. Θοδωρής Τζούμας και το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου [ Φωτο Skiathoslife.gr ]

Συνεδριάζει σήμερα Τετάρτη 23 Οκτωβρίου στις 18.00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Μπούρτζι το Δημοτικό Συμβούλιο Σκιάθου, για λήψη απόφασης  στα παρακάτω 18 θέματα ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Ορισμός μελών και συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Σκιάθου (εξ αναβολής). Εισηγητής  κ. Δήμαρχος
 1. Συγκρότηση Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σκιάθου «Χρ. Χειμώνας» (για την περίοδο: υπόλοιπο έτους 2019 και 2020-2021).   Εισηγητής  κ. Δήμαρχος
 1. Συγκρότηση Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου-Λυκείου  Σκιάθου (για την περίοδο :υπόλοιπο έτους 2019 και 2020-2021). Εισηγητής  κ. Δήμαρχος
 1. Ορισμός Προέδρου και παραγωγικών τάξεων στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας Σκιάθου (για την περίοδο: υπόλοιπο έτους 2019 και 2020-2021). Εισηγητής κ. Δήμαρχος
 1. Συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) Πολιτικής Προστασίας Δήμου Σκιάθου. Εισηγητής κ. Δήμαρχος
 1. Συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής. Εισηγητής κ. Δήμαρχος
 1. Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με συμβιβασμό για το υπόλοιπο του έτους 2019 ήτοι 31-12-2019 λόγω εγκατάστασης νέας δημοτικής αρχής βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 1080/80 όπως αυτή ισχύει.  Εισηγητής  κ. Λιακόπουλος
 1. Συγκρότηση Επιτροπής Εγγραφών για την εξέταση των αιτήσεων εγγραφής των νηπίων στον Παιδικό Σταθμό του Δήμου Σκιάθου. Εισηγητής κ. Δήμαρχος
 1. Αναμόρφωση (6η) Π/Υ 2019  (ΑΟΕ 126/2019).Εισηγητής κ. Λιακόπουλος
 1. Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης π/υ 2019 (Γ’ τρίμηνο)-ΑΟΕ 127/2019.Εισηγητής κ. Λιακόπουλος
 1. Άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης  του Δήμου στην Τράπεζα της Ελλάδος και μεταφορά  σε αυτόν ακριβούς  προσδιοριζόμενου ποσού  ταμειακών διαθεσίμων. Εισηγητής κ. Λιακόπουλος
 1. Επιλογή σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με τη Δ.Ε.Υ.Α. Σκιάθου ως εργαλείο άσκησης πολιτικής,  με το εξής αντικείμενο: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Χ.Υ.Τ.Α. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ». Εισηγητής κ.  Γιαννίτσης 
 1. Έγκριση της 3ης κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων και την άμεση απόδοση στις  Σχολικές Επιτροπές. Εισηγητής κ.  Λιακόπουλος
 1. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» . Εισηγητής κ. Τσανάκας
 1. Λήψη απόφασης επί της αιτήσεως του αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου:       «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 30ΗΣ          ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ».         Εισηγητής κ. Τσανάκας
 1. Λήψη απόφασης για την παράταση ή μη της μίσθωσης του οικοπέδου για την στάθμευση των οχημάτων του Δήμου Σκιάθου. Εισηγητής κ. Λιακόπουλος
 1. Ορισμός Εκπροσώπου και Αναπληρωτή στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου Αειφόρων Νήσων – ΔΑΦΝΗ. Εισηγητής κ. Δήμαρχος
 1. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Σκιάθου στην εταιρία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΗΛΙΟΥ Α.Ε (Ε.Α.Π. Α.Ε.) – Αναπτυξιακή Α.Ε Ο.Τ.Α». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ κ. Δήμαρχος