Συνεδριάζει την Δευτέρα στις 20:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Μπούρτζι για 13η (τακτική) για την λήψη αποφάσεων σε διάφορα θέματα μεταξύ των οποίων :

Λήψη απόφασης για μελέτη και κατασκευή τεσσάρων αιθουσών διδασκαλίας στο 2ο Δημοτικό Σχολείο. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ  κ. Απ. Πασχάλης

  • Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (B’ τρίμηνο 2018)   (229/2018  Α.Ο.Ε.)    ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ κ. Σταμέλος
  • Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από τους αρ. 970/2018 – 965/2018 και 964/2018 χρηματικούς καταλόγους έπειτα από ανάκληση παραχωρητηρίων απλής χρήσης κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού επιχειρήσεων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής δόσης ανταλλάγματος κατόπιν του με αρ. πρωτ. 33751/4-5-18 εγγράφου της Κτηματικής Υπηρεσίας Μαγνησίας, και της αρ. 172/2018 ΑΟΕ, σχετικά με την ανάκληση των παραχωρητηρίων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής δόσης συμφωνημένου ανταλλάγματος ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ κ. Σταμέλος
  •  Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων έπειτα από ανάκληση παραχωρητηρίων απλής χρήσης κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού επιχειρήσεων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής δόσης ανταλλάγματος κατόπιν του με αρ. πρωτ. 33751/4-5-18 εγγράφου της Κτηματικής Υπηρεσίας Μαγνησίας, και της αρ. 172/2018 ΑΟΕ, σχετικά με την ανάκληση των παραχωρητηρίων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής δόσης συμφωνημένου ανταλλάγματος ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ κ. Σταμέλος
  •  Λήψη απόφασης σχετικά με:

Α)Τρόπος έγκρισης αιτήσεων και μοριοδότηση αιτήσεων.

Β)Δυναμικότητα και λειτουργία τμημάτων Παιδικού Σταθμού για το σχολικό έτος 2018 – 2019.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ κ. Αναγνώστου