Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σκιάθου την Τρίτη 30 Οκτωβρίου στις 18:30’ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Μπούρτζι, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

Από τα σημαντικότερα που θα συζητηθούν

  •  Έγκριση Π/Υ ΔΟΠΑΝ 2018.    Εισηγητής κ. Μίχας (χορηγηθείσα  εισήγηση από προηγούμενο Δ.Σ)
  •  Αναπροσαρμογή ή μη :

Α) τελών κοινοχρήστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση  της χρήσης για το  έτος 2019

Β) τελών κοινοχρήστων χώρων που καταλαμβάνουν οι κατασκευές περιπτέρων   σύμφωνα με την

υπό παρ.ΣΤ2 του άρθρου 1 του Ν.4093/2012 για το έτος 2019 και

Γ) καθορισμός ειδικού προστίμου για έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης για αντικείμενα που

αφαιρούνται από συνεργείο του Δήμου.  (290/2018 AOE)   .  Εισηγητής κ. Σταμέλος

  •  Αναπροσαρμογή ή μη των τελών και δικαιωμάτων χρήσης δημοτικού νεκροταφείου για το έτος   2019.    (291/2018 AOE) .  Εισηγητής κ. Σταμέλος
  •  Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων αιγιαλών, τμημάτων που παραχωρούνται για απλή χρήση σε όμορες επιχειρήσεις  για το έτος 2019. (292/2018  AOE).  Εισηγητής κ. Σταμέλος
  •  Αναπροσαρμογή ή μη του Τέλους  χρήσης  ΙΝΤΕRΝΕΤ  για το  έτος  2019. (293/2018  ΑΟΕ).

Εισηγητής κ. Σταμέλος

 

Αναπροσαρμογή ή μη του συντελεστή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2019 (294/2018 ΑΟΕ). Εισηγητής κ. Σταμέλος

 Αναπροσαρμογή ή μη των  συντελεστών των ισχυόντων  τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2019  (295/2018  ΑΟΕ) .Εισηγητής κ. Σταμέλος

Αναπροσαρμογή ή μη  του ανταποδοτικού τέλους πολιτικών γάμων για το έτος  2019. (296/2018  ΑΟΕ).  Εισηγητής κ. Σταμέλος

  •  Έγκριση προγράμματος Τουριστικής προβολής Δήμου Σκιάθου για το έτος 2019.    Εισηγητής κ. Διολέττας
  •  Λήψη απόφασης  για προγραμματική σύμβαση  μεταξύ της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Δήμου Σκιάθου για την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ  ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΚΙΑΘΟΥ». Εισηγητής  κ. Σταμέλος
  • Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στον Άξονα προτεραιότητας: 01 «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες» 01Σ «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Εισηγητής κ. Σταμέλος

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ