Για τελευταία φορά (εκτός απροόπτου) συνεδριάζει για το 2018 το Δημοτικό Συμβούλιο Σκιάθου που από ότι δείχνουν τα θέματα θα κυλίσει σε ήρεμους ρυθμούς. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου στις 18:30 στην αίθουσα του Μπούρτζι με τα παρακάτω θέματα :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Ορισμός δύο μελών της μειοψηφίας, ως μέλη στην Εκτελεστική Επιτροπή όταν λειτουργεί ως πειθαρχικό όργανο (άρθρο 45, παρ. 4 του ν. 3979/2011)- Εξ αναβολής.  Εισηγητής κ. Τρακόσας
  2. Λήψη απόφασης για την καταγγελία ή μη σύμβασης παραχώρησης μεταξύ του Δήμου Σκιάθου με παραχωρησιούχο και κήρυξης αυτού έκπτωτου λόγω μη τήρησης όρων συμφωνητικού παραχώρησης ενός δημοτικού ακινήτου εμβαδού 74,42 τ.μ. στο άκρο της μεσημβρινής παραλίας από πλευράς του.  Εισηγητής  κ. Σταμέλος
  3. Έγκριση της 4ης  κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους ποσού 15.770,00 €  στο Δήμο Σκιάθου  για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων σύμφωνα με την  υπ’ αριθμ. 70753/5-12-2018 απόφαση του  Υπουργού Εσωτερικών και την άμεση απόδοση στις  Σχολικές Επιτροπές.   Εισηγητής κ. Σταμέλος
  4. Λήψη απόφασης περί παραιτήσεως από δικόγραφο και δικαιώματος προσφυγής και κατάργησης δίκης, με χορήγηση εξουσιοδότησης προς τον δικηγόρο κ. Καραγεώργο Στέφανο, για την υποβολή του εγγράφου της δηλώσεως παραιτήσεως από το δικαίωμα και το δικόγραφο στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου.  Εισηγητής κ. Σταμέλος
  5. Έγκριση Π/Υ έτους 2019  της ΔΕΥΑ  Σκιάθου (αρ. απόφασης : 104/2018) . Εισηγητής κ. Διολέττας
  6.  Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση  επιτροπών σύμφωνα με τις διατάξεις  του Ν.4412/2016 . Εισηγητής κ. Σταμέλος
  7.  Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής δημοπρασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81.   ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Σταμέλος.
  8.  Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων.   ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Σταμέλος.
  9.  Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.   ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Σταμέλος
  10.  Μετακινήσεις.