Ο Δήμος Σκοπέλου ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση της Εταιρίας Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε.- Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, συμμετείχε στην Ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στον Βόλο με θέμα: «Στρατηγικοί πυλώνες για την βιώσιμη ανάπτυξη στη Μαγνησία και τις Β. Σποράδες», εκπροσωπούμενος από τον Πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου και Πρόεδρο του Δ.Σ. Σκοπέλου κ. Άγγελο Ξηντάρη.
Ο Δήμος μας μετά από συζητήσεις με τους εμπλεκόμενους φορείς, προτίθεται να καταθέσει ώριμες προτάσεις και ολοκληρωμένες μελέτες, επιδιώκοντας την ένταξη τους στο πρόγραμμα και την χρηματοδότηση των έργων που ανήκουν στις παρακάτω Δράσεις – Υποδράσεις:

1. Υποδομές που μεγιστοποιούν τη συμμετοχή αλιείας / υδατοκαλλιέργειας στη βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

2. Υποδομές για την ενθάρρυνση της τουριστικής δραστηριότητας.

3. Υποδομές και υπηρεσίες για τη βελτίωση ποιότητας ζωής στις αλιευτικές περιοχές.

Οι παραπάνω δράσεις χρηματοδοτούνται με το ποσό των 900.000 €