Η ύπαρξη θετικού για covid19 κρούσματος σε συνάδελφό μας (ωφελούμενο 8μηνης διάρκειας) στην ΠΕ Μαγνησίας, στον οποίο ευχόμαστε ολόψυχα ταχεία και πλήρη ανάρρωση, φέρει στο προσκήνιο προηγούμενα αιτήματά μας στα οποία δεν έχετε δυστυχώς ανταποκριθεί.

Με το αρ. 209/22-9-20 έγγραφό μας, σάς εκφράσαμε την βάσιμη ανησυχία μας σχετικά με την κατανομή των 100 ωφελουμένων της 4ης δημόσιας Πρόσκλησης Υπ. Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων (8μηνης διάρκειας) σε θέσεις εργασίας. Σας αναφέραμε για διαπιστωμένο “συνωστισμό” των εργαζομένων στα γραφεία και για την ανάγκη τοποθέτησης διαχωριστικών μεταξύ των θέσεων εργασίας. Ο Ιατρός Εργασίας έχει στείλει σχετική ηλεκτρονική αλληλογραφία από 30 Μαϊου(!) Επισυνάπτουμε τις φωτογραφίες από το γραφείο στο οποίο έχει τοποθετηθεί ο εν λόγω εργαζόμενος, ενδεικτικές της στενότητας του χώρου, που χρησιμοποιείται από 3 εργαζόμενους. Ενδεικτικές και της έλλειψης διαχωριστικού φραγμού (plexiglass) μεταξύ των δύο θέσεων εργασίας όπου εκδηλώθηκε το θετικό κρούσμα, με την μεταξύ τους απόσταση να είναι μόλις 1,1μ (<1,5μ).

Παρά τις διαβεβαιώσεις των εκπροσώπων σας (κκ. Μόρας, Ιγγλέσης, Κίτσιος) κατά την συνάντησή μας στις 8/10/20, ούτε θερμομέτρηση εισερχομένων στα κτίρια της ΠΕ Μαγνησίας διενεργήθηκε ποτέ, ούτε προστατευτικοί φραγμοί (plexiglass) τοποθετήθηκαν μεταξύ των εργαζομένων όπου δεν διασφαλίζεται η απόσταση του 1,5μ, όπως στην ανωτέρω περίπτωση.

Με το αρ. 232/22-10-20 έγγραφό μας, σάς ζητήσαμε να εκδώσετε Απόφαση για την Κατάρτιση Σχεδίου Δράσης περιορισμού της μετάδοσης του νέου κορωνοϊού και Διαχείρισης Κρούσματος covid19 στους χώρους εργασίας των Υπηρεσιών μας, όπως προβλέπει το από 1/10/2020 «Πρωτόκολλο Διαχείρισης Κρούσματος για χώρους εργασίας του Δημόσιου Τομέα» του ΕΟΔΥ. Πέρα απ’ τον προχθεσινό μόλις ορισμό συντονιστών, Σχέδιο Δράσης & Διαχείρισης ούτε έχει κοινοποιηθεί μέχρι σήμερα στους εργαζομένους, ούτε έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας, στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» αυτής ή έστω σε Πίνακα Ανακοίνωσης.

Με το ίδιο έγγραφο ζητήσαμε να εφαρμόσετε την από 13-10-20 Εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών ως προς την υποχρεωτική τηλεργασία των εργαζομένων (τότε στο 20% για την Μαγνησία, μη συμπεριλαμβανομένου όσων ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου κι απουσιάζουν με ειδική άδεια). Δεν εφαρμόστηκε. Το ίδιο κάναμε και με το αρ. 902/30-10-20 έγγραφο του κεντρικού ΔΣ του Συλλόγου μας. Το προβλεπόμενο ποσοστό τηλεργασίας με νέα εγκύκλιο του Υπ.ΕΣ. έχει ανέλθει από 3/11/20 στο 50%, μέτρο που θα διευκόλυνε την περαιτέρω αποσυμφόρηση στα γραφεία της ΠΕ Μαγνησίας. Μέχρι σήμερα, που δυστυχώς διαπιστώθηκε το θετικό για covid19 κρούσμα, τηλεργασία δεν εφαρμόστηκε στις ΠΕΜΣ και δη στην επίμαχη Υπηρεσία.

Με το αρ. 366848/3-11-20 Δελτίο Ελέγχου, το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας Μαγνησίας στην παρ. 7 “Μέτρα προστασίας από βιολογικούς παράγοντες” απαιτούσε την διαρκή εφαρμογή όλων των ανωτέρω μέτρων προστασίας. Ούτε από αυτό το έγγραφο “συγκινηθήκατε”.

Λυπούμαστε να διαπιστώνουμε ότι στις 2/11/20 εισηγηθήκατε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας την έγκριση σκοπιμότητας δαπάνης 9000€ για Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις (ΑΔΑ απόφασης ΨΡΘΜ7ΛΡ-791), αλλά έχετε αμελήσει εδώ και μήνες να κάνετε το ίδιο για την τοποθέτηση πχ. διαχωριστικών φραγμών plexiglass μεταξύ κοντινών θέσεων εργασίας, αν και στις υπόλοιπες ΠΕ τέτοια έχουν ήδη τοποθετηθεί και μάλιστα σε λιγότερο επείγουσες περιστάσεις. Λυπούμαστε, αλλά δεν εκπλησσόμαστε. Ο καθένας κρίνεται από τις προτεραιότητες των ενεργειών του.

Εφόσον όμως δεν μπορείτε ή δεν θέλετε να εξασφαλίσετε την τήρηση των ως άνω προβλεπόμενων μέτρων αποφυγής της διασποράς, αιτούμαστε να εξασφαλίσετε έστω την άμεση και κατ’ επανάληψη διενέργεια τεστ ανίχνευσης του ιού στο σύνολο των εργαζομένων με σκοπό την πρόληψη της υγείας τους και την μη περαιτέρω διασπορά του νέου κορωνοϊού στους εργασιακούς μας χώρους.