Συγκροτήθηκε σε Σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου , που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες που διεξήχθησαν τη 13η Ιουλίου 2017 και έχει ως εξής:
Πρόεδρος : Οντόπουλος Απόστολος
Γενικός Γραμματέας : Νικολός Νεκτάριος
Α’ Αντιπρόεδρος : Σακελάρης Γεώργιος
Β’ Αντιπρόεδρος : Γκιλομανάκης Βασίλειος
Οικονομικός Επόπτης : Μαγαλιός Κωνσταντίνος
Δημοσίων Σχέσεων : Χρόνη Αποστολία
Έφορος : Αβαριτσιώτης Κωνσταντίνος
Ειδικός Γραμματέας : Πανταζής Γεώργιος
Αναπληρ. Οικον. Επόπτης : Ζάντζος Μάξιμος
Σύμβουλος : Κανελλής Δημήτριος
Σύμβουλος : Σαμπετάι Μιχαήλ
Σύμβουλος : Σαμουηλίδη Έλλη
Σύμβουλος : Βλαχοπούλου Σοφία
Σύμβουλος : Πουλάκης Στέφανος
taxydromos