Συγκροτήθηκε η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής ορίζοντας τα εξής μέλη:
1. Μαθηνός Αδαμάντιος, πρόεδρος
2. Πασχάλης Νικόλαος
3. Τσανάκας Ιωάννης
4. Παπαδούλια Ματούλα
5. Διολέττας Παναγιώτης
6. Αντωνίτσας Δημήτριος
7. Νικολάου Αικατερίνη-Αναστασία
8. Διολέττας Δημήτρης
9. Κουκουλάκης Θωμάς
10. Κανταράκης Εμμανουήλ του Ιωάννη ως εκπρόσωπος του Σωματείου Ιδιοκτητών Τουριστικών καταλυμάτων
11. Διολέττα Ουρανία ως εκπρόσωπος της Ένωσης Ξενοδόχων
12. Κουφίδης Στέφανος ως εκπρόσωπος των ιδιοκτητών ενοικιαζομένων σκαφών αναψυχής
13. Ευσταθίου Αλέξανδρος ως εκπρόσωπος τουριστικών πρακτόρων
14. Ζούχας Αθανάσιος, δημότες
15. Φιλαρέτου Παναγιώτα, δημότες