Ακύρωση της Απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς από την επιτροπή του άρθρου 152 για τίς συγκοινωνίες Δ.Σκιάθου. Αποκαθίσταται κανονικά οι συγκοινωνίες στον Δήμο Σκιάθου

Ομόφωνα η επιτροπή του άρθρου 152 ακύρωσε την απόφαση του Συντονιστή της αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς η οποίος είχε ακυρώσει την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου η οποία είχε πάρει απόφαση για παράταση της σύμβασης για τις αστικές συγκοινωνίες εν μέσου θερινής περιόδου με αποτέλεσμα το νησί να μην έχει καθόλου συγκοινωνίες μέσω των λεωφορείων της γραμμής Σκιάθου Κουκουναριές.

Μετά την απόφαση της επιτροπής του ‘άρθρο 152 η οποία δικαιώνει την απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου αποκαθίσταται η ομαλότητα σε ένα θέμα πολύ σοβαρό για την Σκιάθο που κινδύνευε να μην έχει καθόλου Συγκοινωνίες, με αποτέλεσμα χιλιάδες τουρίστες να ταλαιπωρούνται καθημερινά. Στο συγκεκριμένο θέμα κατά τη συζήτηση παρευρέθη ο ίδιος ο Δήμαρχος Δ.Πρεβεζάνος οποίος κι εξήγησε την σοβαρότητα της κατάστασης ότι το νησί κινδυνεύει να μείνει δίχως συγκοινωνίες .