Στο πρόγραμμα HOPEgenesis ο Δήμος Αλοννήσου | μετά από ενέργειες του Δημάρχου Π. Βαφίνη

Στο  πρόγραμμα HOPEgenesis εντάχθηκε ο Δήμος Αλοννήσου μετά από μια σειρά επαφών  του Δημάρχου Πέτρου Βαφίνη.

Ο Δήμος Αλοννήσου θα συμμετέχει στο πρόγραμμα HOPEgenesis χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

H HOPEgenesis είναι μία μη κερδοσκοπική οργάνωση που δραστηριοποιείται στον τομέα της ιατρικής και συγκεκριμένα ασχολείται με το πρόβλημα της υπογεννητικότητας στην Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα βαδίζει προς δημογραφικό αδιέξοδο, αφού το πρόσημο των γεννήσεων σε σχέση με τους θανάτους παρουσιάζεται αρνητικό. Οι στατιστικές έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί από τον οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και αφορούν τις πληθυσμιακές μεταβολές των χωρών δείχνουν ότι η Ελλάδα από το 2010 μέχρι σήμερα παρουσιάζει μείωση πληθυσμού της τάξεως του 0,4% και προβλέπεται ότι θα μειώνεται περισσότερο κάθε χρόνο έως και το 2050, γεγονός που θα οδηγήσει στην πτώση του πληθυσμού των Ελλήνων από 10 εκατομμύρια σε 6 εκατομμύρια.

Έργο της HOPEgenesis είναι η πλήρης κάλυψη των αναγκών μιας γυναίκας από την στιγμή που μένει έγκυος έως τη γέννα. Η προσοχή του οργανισμού στρέφεται στις γυναίκες των απομονωμένων νησιωτικών και ηπειρωτικών περιοχών της Ελλάδας και σε στενή συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες, προσφέρει ασφάλεια στις γυναίκες που ήδη κυοφορούν και κίνητρο στις υπόλοιπες να τεκνοποιήσουν.

Η HOPEgenesis μέσω του παραπάνω προγράμματος, έχει ως απώτερο στόχο να συμβάλει στη σταδιακή αύξηση του πληθυσμού της Ελλάδας.

Συγκεκριμένα, η HOPEgenesis  θα μεριμνήσει ώστε να εξασφαλιστεί εξ ολοκλήρου όλο το κόστος του τοκετού́, της παρακολούθησης και της γέννησης των παιδιών των συγκεκριμένων περιοχών αλλά́ και των θεραπειών υπογεννητικότητας στις γυναίκες στις οποίες χρήζουν συγκεκριμένες θεραπείες και κατοικούν μόνιμα στις περιοχές. Ειδικότερα, οποιαδήποτε γυναικά, μόνιμη κάτοικος, μείνει έγκυος, ανεξαρτήτως οικονομικών κριτηρίων, θα έχει την δυνατότητα να απευθυνθεί στην οργάνωση www.hopegenesis.org  , είτε απευθείας είτε μέσω του Δήμου Αλοννήσου , η οποία  θα μεριμνήσει από́ την πρώτη μέρα της εγκυμοσύνης της να εξασφαλιστούν όλα τα έξοδα αυτής της εγκυμοσύνης.

Τα έξοδα αφορούν εξετάσεις κατά́ την διάρκεια της κύησης, ιατρική́ παρακολούθηση της ενδιαφερόμενης/ωφελούμενης, έξοδα μεταφοράς εν όψει εξετάσεων και ιατρικών επισκέψεων στην Αθήνα της εγκυμονούσας και του συντρόφου/συζύγου της και επιστροφή́ τους στο νησί, τοκετός στο μαιευτήριο χωρίς κανένα κόστος, διαμονή́ λόγω του τοκετού́ στην Αθήνα για τις συγκεκριμένες γυναίκες αλλά́ και τον σύντροφο/σύζυγό́ τους, επιστροφή́ στο σπίτι στην συνέχεια με όλα τα έξοδα πληρωμένα, όπως και ένα μικρό́ πακέτο με βασικό́ εξοπλισμό́ και προμήθειες που θα χρειαστεί η γυναίκα για τις πρώτες μέρες – εβδομάδες της ζωής του νεογνού́.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες μπορούν να απευθύνονται στην Δήμο Αλοννήσου .