Το Περιφερειακό Συμβούλιο Νέων Θεσσαλίας συμμετέχει ο Θοδωρής Τζούμας. Η 1η συνεδρίαση διοργανώθηκε με πρωτοβουλία νέων της περιοχής υπό την αιγίδα της περιφέρειας Θεσσαλίας και την ευθύνη της διεξαγωγής την έχει η περιφέρεια σε συνεργασία με την οργανωτική επιτροπή (ονομαστικά πρόκειται για τους Θεσσαλούς νέους και ιδρυτικά μέλη Ντίνο Ψύρρα, Γιώργο Μαλισόβα, Αγγελική Νιτσάκου, Στέλλα Μίτιλη, Τάσο Καραχριστιανίδη, Δημήτρη Σακοράφα και Ιωάννα Μπαγιώτη).

Σκοπός του συνεδρίου είναι να δώσει φωνή στους νέους προκειμένου να εκφράσουν τις ανησυχίες τους αλλά και να δώσουν λύσεις σχετικά με ζητήματα της περιοχής, να τους εξοικειώσει στους τρόπους λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης, ακολουθώντας συγκεκριμένους κανόνες και αποκτώντας παράλληλα χρήσιμες γνώσεις, να δώσει την ευκαιρία να αυξήσουν την ρητορική τους δεινότητα, καθώς και το αίσθημα ευθύνης και συνειδητοποίησης της σημασίας συνέπειας λόγων και έργων αναφορικά με τις προτάσεις, τις ομιλίες και την εν γένει συμπεριφορά και προσπάθειά τους, εκπροσωπώντας μια ομάδα ανθρώπων, ιδίως όσων επιθυμούν στο μέλλον να ασχοληθούν με την πολιτική και κοινωνική προσφορά, και στα πλαίσια του επίσημου χαρακτήρα της διοργάνωσης και, τέλος, να προωθήσει την έννοια της δημοκρατίας μέσω της ενεργούς ενασχόλησης των νέων με τα κοινά.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους ηλικίας 17-25 ετών από την Θεσσαλία ανεξαρτήτως του αντικειμένου των σπουδών τους και χωρίς κόστος συμμετοχής. Μετά το πέρας των εργασιών θα δοθούν υπογεγραμμένα πιστοποιητικά συμμετοχής για κάθε χρήση.

Δύο είναι οι κατηγορίες των συμμετεχόντων..

Περιφερειακοί Σύμβουλοι και Δημοσιογραφική Ομάδα

Όσον αφορά για τη Δημοσιογραφική Ομάδα

Η ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ :
Θα απαρτίζεται από 4 άτομα τα οποία θα δηλώσουν την επιθυμία συμμετοχής σε αυτήν μέσω των αιτήσεων. Ο ρόλος της Δημοσιογραφικής ομάδας θα είναι σαφής και διακριτός.
Θα υποχρεούται να καλύπτει το σύνολο των δράσεων εντός των συνεδριάσεων των επιτροπών. Εκτός από την καταγραφή αυτών, για την όσο το δυνατόν καλύτερη ενημέρωση των απόψεων των Συμβούλων θα οργανώνουν συνεντεύξεις που θα αναρτούνται σε μια σελίδα που θα δημιουργηθεί στο Facebook αποκλειστικά για τις ανάγκες του Συμβουλίου και θα το διαχειρίζονται τα άτομα της Δημοσιογραφικής ομάδας.

Ένδυμα ΕΠΙΣΗΜΟ.
• Ο χώρος των συνεδριάσεων θα παραμένει και μετά το πέρας ΚΑΘΑΡΟΣ.
• ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ το κάπνισμα.
• Η ομιλία ενός Περιφερειακού Συμβούλου θα διακόπτεται από το Προεδρείο ΜΟΝΟ σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και από άλλο Σύμβουλο εάν υπάρχει αίτημα εφόσον δεν ακούγεται ο συνάδελφος του καθαρά και δυνατά.
• Εξύβριση προς συμμετέχοντα του Περιφερειακού Συμβουλίου μπορεί να σημάνει μετά από απόφαση του Προέδρου ακόμα και την άμεση απομάκρυνση του από το χώρο του Συμβουλίου.
• Το πρόγραμμα του Περιφερειακού Συμβουλίου θα τηρείται κατά γράμμα από όλους τους συμμετέχοντες.
• Οποιοδήποτε θέμα υγείας ενός συμμετέχοντα αφορά τον ίδιο προσωπικά, απλά η Οργανωτική αναλαμβάνει να τον βοηθήσει όπως και όσο δύναται.
• Εάν ο χρόνος ομιλίας ξεπεράσει τα 3 λεπτά ενός Συμβούλου στις Επιτροπές και 5 λεπτά της εισήγησης κατά τη διαδικασία της Ολομέλειας, ο λόγος αφαιρείται άμεσα.
• Η Δημοσιογραφική Ομάδα οφείλει να προασπίζει την ποιότητα του περιεχομένου της σελίδας ThessMedia δίνοντας το στίγμα της αντικειμενικότητας και της δημοσιογραφικής δεοντολογίας.
• Η παρουσία σας στο χώρο να είναι 30 λεπτά πριν την έναρξη των διαδικασιών.
• Το πλήρες πρόγραμμα του Περιφερειακού Συμβουλίου θα γίνεται γνωστό στη Τελετή Έναρξης.
• Η Οργανωτική Επιτροπή αποτελείται από τον εκάστοτε Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου και το σύνολο των Προεδρείων των Επιτροπών.

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ:
Οι Επιτροπές θα είναι 3 με τα αντίστοιχα θέματα:
Α. Οικονομίας (Clusters, Start up επιχειρήσεις)
Β. Τεχνολογίας και Ανάπτυξης (Τεχνολογικό Ίδρυμα στα Τρίκαλα με summer academy, Ανάπλαση του λιμανιού του Βόλου)
Γ. Κοινωνίας και Περιβάλλοντος (Ογκολογικό κέντρο, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας)
Οι θεματικές ενότητες που θα συζητηθούν κατά τη
διάρκεια των διαδικασιών της Α’ συνεδρίασης του Συμβουλίου θα αφορούν και παράλληλα θα καλύπτουν προβλήματα σε επίπεδο κοινωνίας, υγείας, τεχνολογίας, οικονομίας, ανάπτυξης και περιβάλλοντος.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Νέων Θεσσαλίας είναι εγχείρημα καινοτόμο και πρωτοποριακό για τα δεδομένα όχι μόνο της περιοχής αλλά γενικότερα για τη χώρα. Με τη συμμετοχή θα αποτελέσετε τους πρωτεργάτες και το παράδειγμα για όλους.Σκοπός της λειτουργίας είναι να εμφυσήσει στους νέους το αίσθημα της προσφοράς, της υπευθυνότητας και της κοινωνικής αλληλεγγύης μέσω της ενότητας και της συνεργασίας μεταξύ των μελών του Συμβουλίου!!

Είναι ΔΩΡΕΑΝ!!!!
Συνεισφέρει έμπρακτα στην επίλυση σοβαρών θεμάτων για τη Θεσσαλία. Τα πρακτικά της συζήτησης όπως και οι κατατεθειμένες τελικές προτάσεις θα παραδοθούν στον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Αγοραστό ο οποίος θα εξετάσει τη δυνατότητα υλοποίησης τους.Το Περιφερειακό Συμβούλιο Νέων Θεσσαλίας θα είναι υπερκομματικό και ταυτόχρονα ακομμάτιστο και ο καθείς θα αντιπροσωπεύει τον εαυτό του.