Σε κρίση φαίνεται πως έχει μπει η Ανακύκλωση στο Δήμο Σκιάθου εδώ και ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Η σύμβαση που είχε εδώ και τρεισήμισι χρόνια ο Δήμος Σκιάθου είχε συνάψει με την εταιρεία της κας Τάνιας Μαχαίρα & Σια Ο.Ε. έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018.

Ο Δήμος Σκιάθου ξεκίνησε την διαδικασία διαγωνισμού για την ανάδειξη νέου αναδόχου και το κατάφερε στις 4 Μαρτίου 2019 όπου την παροχή υπηρεσιών ως προς ανακύκλωση ανέλαβε η εταιρεία “Φ. Χώτος – Ι. Τσαγκούρης ΟΕ” με 24.738,00€ για το έτος 2019.

Για άγνωστο λόγο ο ίδιος ο μειοδότης όπως γνωστοποίησε στον Δήμο Σκιάθου και στον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας κ. Γιαννίτση αποχωρεί – παραιτείται – από τα δικαιώματα της σύμβασης αυτής καθώς και από την διαλογή και την προσωρινή αποθήκευση και μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών.

Η επόμενη κίνηση του Δήμου ήταν να ζητήσει με το ίδιο ποσό την συνεισφορά της δεύτερης εταιρείας δηλαδή της κας Τάνιας Μαχαίρα ή όποια αρνήθηκε αφού θεώρησε πως ο Δήμος δεν εξασφάλισε από τον μειοδότη πληρούσε τις ανάλογες προϋποθέσεις (κατάλληλος χώρος – πυρασφάλεια – κατάλληλη τεχνογνωσία)

Έτσι άγνωστο παραμένει πως ο Δήμος Σκιάθου το τελευταίο χρονικό διάστημα των τεσσάρων μηνών συλλέγει τα ανακυκλώσιμα υλικά.

Αποσπάσματα από την Διαύγεια του Δήμου Σκιάθου

Νίκος Τζούμας