Στο μεταξύ, σύμφωνα με τη διακήρυξη του δημάρχου, στο Μπούρτζι στις 14 Ιουλίου (10 το πρωί) θα γίνει φανερή, πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού 19 τμημάτων κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων.

Οι χώροι που θα δημοπρατηθούν για ομπρελοκαθίσματα είναι οι ακόλουθοι:

– Στην περιοχή Άγγιστρος 400 τ.μ., στην περιοχή Αγ. Ελένη 500 τ.μ., στην περιοχή Αγ. Παρασκευή 300 τ.μ., στην περιοχή Άρκος 120 τ.μ., στην περιοχή Ασέλινος Μεγάλος 500 τ.μ., στην περιοχή Ασέλινος Μικρός 300 τ.μ., στην περιοχή Ελιάς δύο χώροι των 500 τ.μ., στην περιοχή Κεχριά 500 τ.μ., στην περιοχή Κουτσουρή 120 τ.μ., στην περιοχή Κρυφή Άμμος 100 τ.μ., στην περιοχή Μάραθα 120 τ.μ., στην περιοχή Μανδράκι δύο χώροι 400 τ.μ., στην περιοχή Μύτικας 350 τ.μ., στην περιοχή Ξάνεμο 500 τ.μ., στην περιοχή Τσουγκιάς 375 τ.μ., στην περιοχή Τσουγκριάς Λαλαριάς 500 τ.μ.