Πράμα παράξενο! Κάθε χρόνο τέτοια μέρα, μια φλόγα νοσταλγίας, μια φλόγα αδελφοσύνης μια φλόγα ελπίδας… ανάβει στο νησί που ενώνει τους ανθρώπους και το παρόν σμίγει με το παρελθόν.

Στο φως της ο χρόνος χάνεται, τα πρόσωπα γλυκαίνουν, τα πάντα ηρεμούν, τα πάθια κι οι καημοί καταλαγιάζουν λες κι όλοι οι άνθρωποι κουβαλούν τελικά την ίδια μοίρα…

Something odd! Every single year on this day, a flame of nostalgia, a flame of fraternity, a flame of hope…lights up on the island uniting its people with present and past.

Under its light, the day seems timeless, people’s faces sweeten, everything is calm, any passion, any longing settles down as if all the people share the same fate…