Συνεκθέτης του ΕΟΤ στην μεγάλη διεθνή έκθεση της Γαλλίας IFTM-TOP RESA 2020 θα είναι ο Δήμος Σκιάθου. Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί από τις 17 έως και τις 20-11-2020 στο Παρίσι της Γαλλία. Ο Δήμος Σκιάθου θα διαθέσει το ποσό των τριών χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (3.600,00 €)

Ν.Τ