Την βούληση να αναλάβει η Δ.Ε.Υ.Α.Σ την λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α, εξέφρασε ο Πρόεδρος της Επιχείρησης και Δήμαρχος Σκιάθου Δημήτρης Πρεβεζάνος κατά την ημερήσια διάταξης του Δ.Σ. που συζητήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα.

Αν τελικά αυτή απόφαση ισχύσει αφαιρεί αρμοδιότητες από την Αντιδημαρχία Καθαριότητας αλλά συγχρόνως ξεμπλοκάρει μια μεγάλη διαδικασία, αφού έτσι γίνεται πιο ευέλικτη η λειτουργία του ΧΥΤΑ που κατά καιρούς έχουν δαπανηθεί χιλιάδες ευρώ σε αναθέσεις ενώ θα μπορούσαν να μπουν στο ταμείο της Δ.Ε.Υ.ΑΣ

Στις 12 Απριλίου το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΣ ομόφωνα αποφάσισε πως υπάρχει η βούληση να αναλάβει η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. τη λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α., την  ευθύνη για τη λειτουργία του οποίου έχει αυτή τη στιγμή ο Δήμος Σκιάθου. Για να είναι δυνατή όμως η ανάθεση μέσω Προγραμματικής Σύμβασης αυτών των εργασιών, θα πρέπει να προηγηθεί η διεύρυνση της δραστηριότητας της Δ.Ε.Υ.Α. Σκιάθου σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 1069/1980 όπως ισχύει.

Ο Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. κ. Γιάννης Σαρρής ανέφερε ότι σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 1069/1980, το αντικείμενο της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. μπορεί να διευρυνθεί και να περιλάβει, εκτός από την ύδρευση και αποχέτευση και τα έργα της συγκέντρωσης, μεταφοράς και
διάθεσης απορριμμάτων, καθώς και τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία των δικτύων τηλεθέρμανσης (Τ/Θ) για την περιοχή της αρμοδιότητάς της, με απόφαση των οικείων δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων, οι
οποίες εγκρίνονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας που
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης,”.

Νίκος Τζούμας