Τα λεωφορεία της μικροσυγκοινωνίας που μισθώνει ο Δήμος Σκιάθου

Στα χέρια του Δήμου Σκιάθου βρίσκονται από την Παρασκευή 15 Μαΐου 2020 τα λεωφορεία της μικροσυγκοινωνίας “Σκιάθος – Κουκουναριές” μετά την λήξη της σύμβασης και την παράταση που είχε δοθεί (81/2019) με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου στους εκμισθωτές των λεωφορείων Καρβέλη Χρήστο, Αραρά Ηλία και Τσιφλίδη Ιωάννη, έως τις
16/05/2020 όπως αναφέρεται και στα 5995/27-06-2019, 4283/16-05-2019, 5466/13-06-2019 συμφωνητικά.

Επίσης το 302/25213+306/25593 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας ακυρώνει την 40/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου περί ” έγκρισης παράτασης ισχύος μισθωτικών συμβάσεων για την εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου Σκιάθου – Κουκουναριών – Σκιάθου έως 30-10-2020″.
Για το λόγο αυτό ήταν απαραίτητη και η συγκρότηση επιτροπής, που αποτελείται από υπαλλήλους του Δήμου Σκιάθου, για την παραλαβή των λεωφορείων σύμφωνα με το Ν. 2690/99 Άρθρο 13.

Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση συγκροτήθηκε η επιτροπή παραλαβής των τριών (3) λεωφορείων του Δήμου Σκιάθου οποία αποτελείται από:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Γραμματικός Ευστάθιος – ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτης Αυτοκινήτων
2. Γεωργόπουλος Νικόλαος – ΔΕ Μηχανοτεχνίτης Αυτοκινήτων
3. Καρυοφύλλης Μάρκος – ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργων

Αυτές τις ημέρες η συγκοινωνία πραγματοποιείται με τα άλλα δύο λεωφορεία που διαχειρίζονται ιδιώτες έως και την απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου που έχουν προσφύγει ιδιοκτήτες των λεωφορείων βασιζόμενοι στο νόμο 152

Ν.Τ