Στη Σκιάθο, σήμερα την 24η του μηνός Ιουλίου έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σκιάθου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6727/20-07-2018 πρόσκληση του προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου, Αντιδημάρχου κ. Σταμέλου.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το πέμπτο (5ο) Εκτός Ημερησίας Διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: Κύριοι πρέπει να αποφασίσουμε την κατάθεση μηνύσεως του Δήμου Σκιάθου κατά του Χρήστου Τσιότρα, κατοίκου Σκιάθου και κατά παντός υπευθύνου ιδιοκτήτη ή διαχειριστή της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας «Skiathos View.gr» και να εξουσιοδοτήσουμε προς τούτο τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Κωνσταντίνο Γιαννίτση, διότι στις 22-7-2018 αναρτήθηκε, στην ανωτέρω ηλεκτρονική σελίδα, δημοσίευση με τίτλο «Έκτακτο: Χωρίς νερό η δεξαμενή πυρασφάλειας στις Κουκουναριές» και περιεχόμενο με αναφορές: «Εδώ και λίγες ημέρες σύμφωνα με τους περίοικους ΕΧΕΙ ΜΕΙΝΕΙ ΑΠΟ ΝΕΡΟ Η ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΑΓ. ΕΛΕΝΗ ΠΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (sic) ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΕΣ», «Οι κάτοικοι και επιχειρηματίες της περιοχής είναι φοβισμένοι και χτυπούν καμπανάκι προς τον Δήμο Σκιάθου να δείξει λίγο ενδιαφέρων (sic) και να λύσει το πρόβλημα πριν συμβεί το ανεπανόρθωτο», ενώ αναφέρεται υποτιμητικά για τον Δήμαρχο και τους Αντιδημάρχους με τα σχόλια: «Κύριε Δήμαρχε και Κύριοι Αντιδήμαρχοι μήπως να αφήσετε τις βεγγέρες και τα πανηγύρια για να μην έχουμε δράματα».

Και τούτο διότι οι ανωτέρω αναφορές είναι καθόλα ψευδείς και συκοφαντικές για την φήμη και την υπηρεσιακή επάρκεια του Δήμου Σκιάθου, του οποίου μειώνεται το κύρος, καθόσον η δεξαμενή για την πυρασφάλεια στις Κουκουναριές δεν έχει μείνει ποτέ από νερό και κανείς δεν έχει διαμαρτυρηθεί σχετικώς, αφού δεν υφίσταται θέμα. Τα ανωτέρω γνώριζε, άλλως όφειλε πριν τη δημοσίευση να ενημερωθεί από τον Δήμο Σκιάθου σχετικώς, ο Χρήστος Τσιότρας, ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας και κάθε άλλος που συνέργησε στην πράξη αυτή. Παρά ταύτα προέβη στο παραπάνω ψευδές δημοσίευμα, με το οποίο διασπείρει ψευδείς ειδήσεις ή φήμες ικανές να επιφέρουν ανησυχίες ή φόβο στους πολίτες, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 191 Π.Κ., και μάλιστα σε ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα για τον Δήμο Σκιάθου, δηλαδή την προστασία του περίφημου δάσους των Κουκουναριών, σε ευαίσθητη χρονικά στιγμή, δηλαδή μεσούσης της θερινής – τουριστικής περιόδου, με ανοικτά μέτωπα πυρκαγιών στη χώρα (Σκόπελος, Κινέττα, Πεντέλη, Κρήτη κ.λ.π.).

Ο εξουσιοδοτούμενος Αντιδήμαρχος κ. Γιαννίτσης Κωνσταντίνος του Σπυρίδων, για λογαριασμό του Δήμου Σκιάθου, να υποβάλλει μήνυση και να ζητήσει την ποινική δίωξη και τιμωρία του Χρήστου Τσιότρα και παντός άλλου υπευθύνου, για το προαναφερόμενο δημοσίευμα.