Με 920.000 ευρώ θα δημοπρατηθεί και θα παραδοθεί σε 46 μήνες το έργο της ανάπλασης της χερσαίας ζώνης του λιμανιού της Σκοπέλου με διευθέτηση των ομβρίων υδάτων και διαμόρφωση του δρόμου. Οι εργασίες που θα εκτελεστούν περιλαμβάνουν κατασκευή τριών σχαρών και αγωγού ομβρίων από τσιμεντοσωλήνες που θα ανακόπτουν τα όμβρια και θα τα οδηγούν στο φρεάτιο διακλάδωσης και από κει στη θάλασσα. Θα γίνει επίστρωση κυβόλιθων από πέτρα Πηλίου εντός του παραλιακού δρόμου από την είσοδο παλιού λιμανιού έως τον προσήνεμο μόλο.

Θα υπάρξει διαχωρισμός του δρόμου από την πλακόστρωση των πεζοδρομίων, απόξεση (φρεζάρισμα) υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος στο τμήμα από το πρώτο πάρκιν έως την είσοδο του νέου λιμανιού και κατασκευή νέου ασφαλτικού ώστε να δοθούν οι κατάλληλες κλίσεις προς τα φρεάτια ομβρίων (σχάρες). Θα γίνει μεταφορά του μνημείου πεσόντων από τη σημερινή του θέση στη θέση που βρίσκεται σήμερα το άγαλμα του Μανωλάκη.