Με απόφαση του Υπουργείου Υγείας και σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων πρόκειται να υλοποιηθούν δράσεις και παρεμβάσεις στο πλαίσιο αγωγής υγείας σε σχολικές μονάδες σε εθνικό επίπεδο με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του μαθητικού πληθυσμού σε θέματα δημόσιας υγείας για το σχολικό έτος 2019-2020.

Οι επαγγελματίες υγείας του Κέντρου Υγείας Σκιάθου ( ιατροί, κοινωνική λειτουργός, μαία, διαιτολόγος), έχουν αναλάβει την υλοποίηση των παραπάνω προγραμμάτων στο μαθητικό πληθυσμό του νησιού. Για το λόγο αυτό την εβδομάδα από 4.02 έως 6.02 θα βρίσκονται στο Γυμνάσιο Σκιάθου όπου θα ενημερώσουν τους μαθητές και τις μαθήτριες της Α΄ Β΄ και  Γ΄ γυμνασίου για την Εφηβεία ,τις  Σχέσεις  των δύο  Φύλων, τις δυσκολίες που προκύπτουν και τους τρόπους αντιμετώπισης αυτών των δυσκολιών.

Παρόμοια προγράμματα με άλλη θεματολογία θα πραγματοποιηθούν στο Λύκειο αλλά και σε κάποιες τάξεις των Δημοτικών Σχολείων τους επόμενους μήνες.