Ο Δήμαρχος Σκιάθου Θοδωρής Τζούμας [ skiathoslife.gr ]

Ολοκληρώνεται την ερχόμενη Παρασκευή στις 18 Οκτωβρίου η πρόσκληση του Δήμου Σκιάθου για την συμμετοχή των πολιτών του νησιού στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

Λαμβάνοντας υπόψη την παρ.1 άρθρο 76 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν.4555/18 σύμφωνα με την οποία : «Στους δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από πέντε χιλιάδες (5.000) κατοίκους συγκροτείται, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών, δημοτική επιτροπή διαβούλευσης ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες».

 • Καλεί τους φορείς, συλλόγους, οργανώσεις του Δήμου να εκφράσουν εγγράφως τη βούληση τους για συμμετοχή στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών.
 •  Καλεί τους δημότες που ενδιαφέρονται να είναι μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για εγγραφή στον ειδικό κατάλογο των δημοτών εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών.

 

 

Ενημερωτικά σας γνωρίζουμε ότι:

 • Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως:
  α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων,
  β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων,
  γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών,
  δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα,
  ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων,
  στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων,
  ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών,
  η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών,
  θ) των τοπικών συμβουλίων νέων και
  ι) δημότες. (παρ.1 άρθρο 76 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν.4555/18)

 

 • οι δημότες ορίζονται μετά από κλήρωση, μεταξύ των εγγεγραμμένων σε ειδικό κατάλογο που τηρείται στο δήμο και στον οποίο μπορεί να εγγράφεται κάθε δημότης που είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του δήμου. (παρ.1 άρθρο 76 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν.4555/18)

 

Ο Δήμαρχος

Θεόδωρος Π. Τζούμας