Παραδίδονται ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά δημοτικού σχολείου – παράλληλη στήριξη και μελέτη. Τηλεφωνική επικοινωνία : 6936205616