Απόφοιτος Οικονομικού Πανεπιστημίου, με Άδεια Οικοδιδασκαλίας από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Παραδίδει στη Σκιάθο Μαθήματα:

  • Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (Α.Ο.Θ.) – 3ης Λυκείου
  • Μαθηματικών, Άλγεβρας, Γεωμετρίας και Φυσικής
  • Προετοιμασία Μαθητών Δημοτικού και Γυμνασίου

Δυνατότητα Παράδοσης Μαθημάτων Μέσω SKYPE και άλλων Εφαρμογών Βιντεοδιάσκεψης

Τηλ.  697 289 3611