Ζητείται καμαριέρα για τη νέα σεζόν από Απρίλιο –  Οκτώβρη για ξενοδοχείο της πόλης.  Ικανοποιητική αμοιβή και ασφάλεια ΙΚΑ.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 6981885581