ΖΗΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

1) Καπετάνιος (ανθυποπλοίαρχος)  2) Μηχανικός ( Γ )  3) Ναύτες (4 θέσεις )

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1) Σωστικά  2) Έγραφα υγείας  3) Πτυχίο minimum lower  4) Ηλικία έως 50 ετών  5) Φιλοσοφία φιλοξενίας – τουριστική παιδεία

ΜΙΣΘΟΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΔΙΑΜΟΝΗ

Κατόπιν συμφωνίας και προσόντων ένας μισθός bonus σε περίπτωση καλής βαθμολογίας Trip Advisor – Booking  Ασφάλεια βάση νομού ( διαμονή εξασφαλισμένη )

ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

10 Μαΐου – 10 Οκτωβρίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οι συνεντεύξεις θα δοθούν στην Σκιάθο στις 23 Φεβρουαρίου κατόπιν ραντεβού και στον Φλοίσβο 25 Φεβρουαρίου στο πλοίο κατόπιν ραντεβού τα βιογραφικά παρακαλούμε στείλτε τα στο email: [email protected] η στην σελίδα facebook: Kalliniki Cruises