Είναι ίσως η πρώτη φορά που οι οικονομικές εξελίξεις, αντί να είναι στα χέρια οικονομολόγων, επαφίονται στους γιατρούς! Ωστόσο, μιλώντας για τον Τουρισμό στη χώρα μας, έχουμε χρέος, όσοι ασχολούμαστε με τον τομέα να προβληματιστούμε για την εξεύρεση κάποιας λύσης που ίσως, μαζί με τις προσευχές μας για το φάρμακο και το εμβόλιο, να αποτελέσει και το «φάρμακο» που θα επαναφέρει στην ομαλότητα τη διεθνή οικονομία, όσο αυτή στηρίζεται και στα ταξίδια, επαγγελματικά και μη.

Είναι σαφές ότι ο Τουρισμός  τούτη τη στιγμή, περισσότερο παρά ποτέ μετά τον εγκλεισμό 300 εκατομμυρίων ανθρώπων στα σπίτια τους, αποκτά ιδιαίτερη αξία, ίσως μεγαλύτερη από αυτήν της ξεκούρασης και της χαλάρωσης. Τώρα το ταξίδι αναψυχής συνδέεται άρρηκτα με την ψυχική ισορροπία του ανθρώπου. Αυτό σημαίνει ότι , πέρα από την εφαρμογή των κλασσικών μεθόδων προσέγγισης των αγορών (ταξίδια εξοικείωσης δημοσιογράφων και ταξιδιωτικών πρακτόρων, συμμετοχή σε εκθέσεις, οργάνωση εκδηλώσεων προβολής κλπ), οφείλουμε να δώσουμε έμφαση στην επικοινωνιακή διαχείριση, πολύ περισσότερο που τα δεδομένα συνεχώς αλλάζουν και τα μηνύματα που εκπέμπονται πρέπει να ανταποκρίνονται στις συνθήκες της κάθε στιγμής και να μην επιτρέπουν «δεύτερες ερμηνείες και αναγνώσεις».

Παράλληλα, κάθε συνεπής επαγγελματίας στο χώρο της διαχείρισης ενός τουριστικού προορισμού οφείλει να μην περιορίζεται στα μέχρι σήμερα στερεότυπα στον τομέα του μάρκετινγκ και της προβολής, αλλά να λαμβάνει μέριμνα για τη συνολική διαχείριση σε επίπεδο και της τουριστικής ανάπτυξης δεδομένου ότι:

 1. Η νέα περίοδος που διαμορφώνεται στην παγκόσμια ταξιδιωτική κίνηση θα προκαλέσει περιορισμό των μετακινήσεων, άρα και αναδιαμόρφωση του μεριδίου αγοράς κάθε προορισμού και
 2. Η ύφεση που ήδη ακολουθεί τις συνέπειες της πανδημίας αναμένεται να συρρικνώσει τα εισοδήματα και άρα να μειώσει τη Μέση Κατά Κεφαλή Δαπάνη

 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 1. Βασικές ανταγωνίστριες χώρες, όπως η Ιταλία και η Ισπανία αναμένεται να ανακάμψουν αργότερα, δεδομένης της οξύτητας του προβλήματος στις χώρες αυτές. Παράλληλα, η διάχυτη πλέον εντύπωση για απόκρυψη εκ μέρους της Τουρκίας των πραγματικών διαστάσεων του φαινομένου προκαλεί εύλογη διστακτικότητα στις αγορές με συνεπακόλουθο την καθυστέρηση και σε αυτή τη χώρα της αποκατάστασης του κλίματος εμπιστοσύνης από την ταξιδιωτική κοινότητα. Η οξύτητα του προβλήματος στις χώρες αποστολής τουριστών και, κυρίως, στις βασικές αγορές της Ιταλίας, της Γερμανίας , της Βρετανίας ακόμα και των ΗΠΑ ενδέχεται να προκαλέσουν ανάσχεση του τουριστικού ρεύματος, ενώ, όπως είχε συμβεί στην έναρξη της περιόδου οικονομικής ύφεσης το 2008, οι χώρες αυτές ήδη ενθάρρυναν τον εσωτερικό τουρισμό προκειμένου να συγκρατήσουν την απώλεια εσόδων.
 2. Η εκ των πραγμάτων νέα οικονομική ύφεση θα πλήξει το εισόδημα του ευρωπαϊκού , κυρίως, πληθυσμού με αρνητικό αντίκτυπο στη Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη, ενώ δεν αποκλείεται, με την πάροδο του φαινομένου να υπάρξουν πιέσεις επαναδιαπραγμάτευσης των συμβολαίων με τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις με συνέπεια την επιβάρυνση των λειτουργικών τους δαπανών

 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 1. Η ταχύτερη, σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα ανάκαμψη της ελληνικής τουριστικής αγοράς, έναντι του ανταγωνισμού και η ενδεχόμενη απορρόφηση μέρους του διακινούμενου τουριστικού πλήθους που είχε ως αρχικό προορισμό διακοπών άλλες χώρες.
 2. Η ενδυνάμωση του εσωτερικού τουρισμού από το φόβο μετάδοσης της ασθένειας σε τρίτες χώρες.
 3. Η μετάβαση από τον μαζικό στον επιλεκτικό τουρισμό που ήδη έχει σηματοδοτηθεί πριν την εμφάνιση του φαινομένου του κορωνοϊού «απελευθερώνει» ένα σημαντικό μέρος του διακινούμενου πληθυσμού με αποτέλεσμα της αποτροπή τυχόν «χειραγώγησής» του προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις.

4.Η δημιουργία προϋποθέσεων τουριστικής ανάπτυξης μέσω των εναλλακτικών μορφών και μάλιστα με την κατάλληλη αναζήτηση χρηματοδότησης δράσεων μέσω των

επιχειρησιακών προγραμμάτων.

 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

 1. Η έξαρση του μεταναστευτικού/ προσφυγικού και η εξ αυτής ένταση της κατάστασης στα χερσαία και θαλάσσια σύνορα σε συνδυασμό με το φόβο θερμού επεισοδίου στο Αιγαίο και στην ανατολική Μεσόγειο, γενικότερα.
 2. Η κατάρρευση μεγάλων ταξιδιωτικών οργανισμών και αεροπορικών εταιριών λόγω των οικονομικών επιπτώσεων του κορωνοϊού, με φαινόμενα αντίστοιχα του Thomas Cook που είχαν σοβαρό αντίκτυπο στις ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις.

 

Η ΣΚΙΑΘΟΣ

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω ως βάση της μεθοδολογίας που ακολουθούμε και με δεδομένο ότι ο Τουρισμός παγκοσμίως, έχει το «μηδέν» ως σημείο εκκίνησης, στόχος μας  πρέπει να είναι η ενεργοποίηση  της στρατηγικής  του «σαρώματος» των αγορών προτάσσοντας όσα περισσότερα εναλλακτικά στοιχεία διαθέτει το τουριστικό μας προϊόν ώστε να επιτύχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή διείσδυση σε ομάδες ενδιαφέροντος.

Βέβαια, οφείλουμε παράλληλα, να λάβουμε υπόψη τις σύγχρονες τάσεις του τουρίστα, όπως τουλάχιστον είχαν διαμορφωθεί πριν την εμφάνιση της πανδημίας. Και αυτές οι τάσεις συνδύαζαν την αυθεντικότητα με την οργάνωση ενός τόπου σε επίπεδο παροχών και υπηρεσιών. Με την έννοια αυτή η συνεργασία με τους συλλογικούς φορείς του τουρισμού στο νησί, αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επίτευξη του στόχου της ενιαίας εικόνας.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 1. Τα επόμενα χρόνια θα μετρηθούν οι δυνάμεις των προορισμών με βάση τα θεμέλια που έχουν βάλει στη διεθνή αγορά, χωρίς να επικαρπωθούν πλέον τις τυχόν απώλειες των ανταγωνιστών τους. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται σοβαρός σχεδιασμός με προγράμματα διείσδυσης .
 2. Ήρθε πλέον το πλήρωμα του χρόνου όπου η κλασσική μορφή ταξιδιών παραχωρεί τη θέση της σε εξειδικευμένα πακέτα, με βάση τις επιθυμίες και τις ανάγκες των ταξιδιωτών. Ο θεματικός Τουρισμός, συνεπώς, είναι πλέον περισσότερο παρά ποτέ επίκαιρος και στη βάση αυτή θα πρέπει να προσαρμοστεί και η προβολή της περιοχής ανάλογα με τα στοιχεία του τουριστικού προϊόντος που διαθέτει.

Σε μια εποχή κρίσης, όπου ακόμα και αν ανταπεξέλθει ένας προορισμός με τις λιγότερες , συγκριτικά με άλλες περιοχές, απώλειες,  η διαχείρισή της αποτελεί μια καθημερινή πρακτική που χρειάζεται συνεχώς ελιγμούς και προσαρμογές στα δεδομένα που δημιουργούνται. ΑΡΑ:

 1. Να μην αποτρέψουμε τους δυνητικούς επισκέπτες να πραγματοποιήσουν το ταξίδι τους και
 2. Να μη δημιουργήσουμε συνθήκες πίεσης τιμών από μεμονωμένους ταξιδιώτες ή/και οργανωτές ταξιδίων.

Μια νέα μελέτη που βασίζεται σε ταξιδιώτες στις Η.Π.Α., στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Αυστραλία, στη Νέα Ζηλανδία και στην Ινδία δείχνει τι χρειάζονται οι περισσότεροι ταξιδιώτες προκειμένου να κάνουν κράτηση για εσωτερικά και διεθνή ταξίδια. Η μελέτη αποκαλύπτει ότι οι ταξιδιώτες κάνουν κράτηση μόνο εάν οι αεροπορικές εταιρείες, τα αεροδρόμια, τα ξενοδοχεία και οι εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων εφαρμόζουν συλλογικά δέκα διαφορετικά μέτρα ασφαλείας καθ ‘όλη τη διάρκεια του ταξιδιού τους, συμπεριλαμβανομένων των πλήρως ευέλικτων ή επιστρεπτέων εισιτηρίων πτήσεων. Αυτά είναι σύμφωνα με τα αποτελέσματα μιας νέας ανεξάρτητης έρευνας που κυκλοφόρησε σήμερα από την Travelport , κορυφαία εταιρεία τεχνολογίας που εξυπηρετεί την παγκόσμια ταξιδιωτική βιομηχανία.

Η μελέτη διαπίστωσε ότι σε όλα τα μέρη του ταξιδιού, κρίνεται κρίσιμο να υπάρχουν κανόνες κοινωνικής απόστασης, υποχρεωτική χρήση μάσκας προσώπου και έτοιμη πρόσβαση σε απολυμαντικό τζελ ή μαντηλάκια, μάσκες προσώπου και γάντια.

Αν λοιπόν τίθεται το ερώτημα πώς διαχειριζόμαστε τώρα την κρίση της κρίσης (δηλαδή την αντιμετώπιση των περιοριστικών μέτρων μετά την κρίση της πανδημίας) πρέπει αυτά τα στοιχεία να περάσουν σε πρώτη προτεραιότητα, εν αναμονή της εξέλιξης του φαινομένου με γνώμονα πάντα το θετικό πρόσημο του νησιού σε επίπεδο προτιμήσεων των επισκεπτών.

Σε ότι αφορά τις επόμενες κινήσεις εν όψει του 2021 :  Οφείλουμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις όσον αφορά τις εκθέσεις, προκειμένου, στην περίπτωση που κάποιες δεν πραγματοποιηθούν, όπως πχ στο Λονδίνο ( WTM),  να τις αντικαταστήσουμε με δράσεις Β2Β, WORKSHOPS κλπ, ανάλογα με την κάθε αγορά.

 

ΟΜΠΡΕΛΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

Η υλοποίηση των προτεινόμενων δράσεων απαιτούν σειρά ενεργειών που κατατείνουν τόσο στη διατήρηση του μεριδίου αγοράς όσο και στην προσέγγιση νέων ανερχόμενων οικονομιών που είναι ικανές να αντισταθμίσουν τις τυχόν απώλειες από τις παραδοσιακές με έμφαση στη δημιουργία κινήτρων επισκεψιμότητας σε ειδικές ομάδες συμφερόντων με βάση τις θεματικές ενότητες που ο προορισμός διαθέτει και οφείλει να αναδείξει.

Συνεπώς, απαιτείται:

Α. Ο εντοπισμός των εξειδικευμένων αναζητήσεων ανάλογα με τα ενδιαφέροντα κάθε κατηγορίας τουριστών τα οποία συγκλίνουν με τα αντίστοιχα στοιχεία του τουριστικού προϊόντος της περιοχής.

Β. Η επινόηση δράσεων προσέγγισης των παραπάνω κατηγοριών με:

 1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (κόστος 80.000 ευρώ )
 2. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ (κόστος 24.800 σε ετήσια βάση)
 3. ΕΡΕΥΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ( στο πλαίσιο της αμοιβής της εταιρίας συμβούλων χωρίς επί πλέον κόστος)
 4. ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ Η ΤΑΞΙΔΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΣΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ( κόστος 20.000  )

 1. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( κόστος 35.200 ευρώ)
 2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ( κόστος 60.000 ευρώ)
 3. ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ( κόστος 50.000 ευρώ)
 4. Digital Marketing (κόστος 30.000 ευρώ )
 5. Διαφημίσεις σε inflight περιοδικά ( 50.000 ευρώ)

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ (εξειδίκευση)

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Εισηγήσεις ή μελέτη ή διερεύνηση για ενέργειες ή δράσεις που αφορούν τους τομείς τουριστικού marketing και προβολής

Ειδικότερα :

 

             Εντοπισμός των αγορών και των ομάδων του πληθυσμού που ενδιαφέρονται για              τα στοιχεία που προσφέρει ο προορισμός.

             Έρευνα και κατηγοριοποίηση της υπάρχουσας κατάστασης (προσφερόμενο        προϊόν, δομές και υφιστάμενοι πελάτες)

             Mελέτη, καταγραφή και εμπλουτισμός τουριστικού προϊόντος : Μελέτη                πρόσθετων δυνατοτήτων ανάλογα και με την διεθνή ζήτηση

             Δημιουργία ή/και συντήρηση << ταυτότητας >> με ενιαιοποίηση του συνόλου    των προσφερόμενων υπηρεσιών και αξιολόγηση υφιστάμενων και νέων αγορών

             Επί πλέον:

 • Έρευνα ικανοποίησης επισκεπτών με βάση τα ευρήματα από Trip Advisor (κωδικοποίηση – συμπεράσματα )
 • Θέματα άσκησης τουριστικής πολιτικής (υποδομές, προσβασιμότητα, παρεχόμενες προς τουρίστες υπηρεσίες)

 

ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

             Μεθοδολογία προσέγγισης αγορών : Προτάσεις σχετικά με τον τρόπο     επικοινωνίας με το κοινό (ταξιδιωτικοί πράκτορες, δημοσιογράφοι,       υποψήφιοι τουρίστες), με τρόπους εκτός της κλασικής διαφήμισης

             Προτάσεις και εισηγήσεις με την αναγκαιότητα ή μη χρήσης μεθόδων προβολής

             Προτάσεις και εισηγήσεις σχετικά με το παραγόμενο διαφημιστικό υλικό

(concept / branding / θέματα strategic marketing )

             Προτάσεις και εισηγήσεις σχετικά με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των            διαφημιστικών ενεργειών ( media planning )

 

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

             Συμβουλευτική υποστήριξη σε ενέργειες δημοσίων σχέσεων

             Προτάσεις ή εισηγήσεις για την οργάνωση εκδηλώσεων, φιλοξενιών       δημοσιογράφων και ταξιδιωτικών πρακτόρων

             Πρόσκληση και φιλοξενία τηλεοπτικών εκπομπών ή / και ελλήνων            δημοσιογράφων

             Οργάνωση δημοσιογραφικών ταξιδίων από τις αγορές ενδιαφέροντος

             Οργάνωση ταξιδίων τουριστικών πρακτόρων από τις αντίστοιχες αγορές               ενδιαφέροντος

             Παρουσίαση προορισμού σε επιλεγμένο κοινό πρακτόρων και δημοσιογράφων,               ή / και οργάνωση συνεδρίου ή / και συμμετοχή σε διαγωνισμούς στο εξωτερικό    για την προσέγγιση πωλητών ταξιδίων, ή / και επαφή με πράκτορες μέσω        ηλεκτρονικών σεμιναρίων (web seminars ), ή / και συμμετοχή σε trade road         shows, ή / και γεύμα εργασία με δημοσιογράφους  / ταξιδιωτικούς πράκτορες                όπου είναι εφικτό σε ορισμένες από τις αγορές ενδιαφέροντος του εξωτερικού.

             Συμμετοχή σε πρωτότυπες προωθητικές δράσεις για την προσέγγιση του              ταξιδιωτικού κοινού σε Ελλάδα (π.χ μεγάλο εμπορικό κέντρο ) και εξωτερικό.

 

 

 

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

             Σύνταξη ή έλεγχος κειμένων δημοσιότητας

( ομιλίες, άρθρα, δελτία τύπου, κείμενα εντύπων )

             Σύνταξη, αποστολή και προώθηση ( follow up ) δελτίων τύπου σε όλα τα               ανεξαιρέτως ελληνικά Μ.Μ.Ε ( τηλεόραση / ραδιόφωνο / περιοδικά /                εφημερίδες / internet ), με θεματολογία που θα προέρχεται από προτάσεις και    εισηγήσεις και πάντοτε σύμφωνα με την επικαιρότητα ( τι αποτελεί είδηση για τον τουριστικό κλάδο )

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ

 1. Σε περιπτώσεις απρόβλεπτων γεγονότων που πλήττουν τη φήμη της περιοχής και αφορούν θέματα ασφάλειας, ατυχήματα ή δυστυχήματα με θύματα τουρίστες, δυσφημιστικά δημοσιεύματα , ακόμα και παράπονα (δικαιολογημένα ή και αδικαιολόγητα) εκ μέρους των επισκεπτών που έχουν λάβει το φώς της δημοσιότητας, καταρτίζεται πρόγραμμα επικοινωνιακής διαχείρισης με άμεση υλοποίηση.
 2. Συμμετοχή στη συγκρότηση επιτροπής διαχείρισης κρίσεων – εάν αυτό είναι επιθυμητό .
 3. Οργάνωση –εάν κριθεί αναγκαίο -συνεντεύξεων Τύπου.

Για την ΣΚΙΑΘΟΣ ΕΝΩΜΕΝΗ

ΜΑΚΗΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗΣ