Με αφορμή τις τελευταίες αρνητικές εξελίξεις για τη Δημοτική Αρχή του κ. Τζούμα, αλλά δυστυχώς και συνολικά για το Δήμο Σκιάθου και τους Σκιαθίτες, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας σύρθηκε, μετά από σχετική προσφυγή εταιρίας και την παρέμβαση των θεσμών του Κράτους, στην ακύρωση της απόφασης για τη ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών του νησιού μας. Αφήνοντας έτσι το νησί μας απροστάτευτο και τη διοίκηση του κ. Τζούμα και τον ίδιο προσωπικά παντελώς έκθετους, για άλλη μια φορά.

Συγκεκριμένα, κατόπιν της απόφασης 1027/2020 της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, με θέμα την ανάκληση της απόφασης 173/25.06.2020 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σκιάθου, που είχε ληφθεί κατα πλειοψηφία -από την ομάδα του κ. Τζούμα- και ανέδειξε ως ανάδοχο της ναυαγοσωστικής κάλυψης του Δήμου Σκιάθου την εταιρία «ΚΛΑΔΟΣ ΚSΕΝ -S ΙΚΕ», η Οικονομική Επιτροπή κλήθηκε εκ νέου να ακυρώσει την απόφαση αυτή, για πολύ σοβαρούς λόγους, τόσο ουσιαστικούς όσο και τυπικούς. Η εντολή αυτή ουσιαστικά κάνει λόγο για παράνομο και άδικο αποκλεισμό από την πλευρά του Δήμου Σκιάθου, άλλης εταιρίας που συμμετείχε στη διαδικασία.

Θεωρούμε σκόπιμο στη φάση αυτή να αποσαφηνιστούν τα εξής:

Όλα τα μέλη της παράταξής μας, συμπεριλαμβανομένων και των μελών μας στην Οικονομική Επιτροπή , δεν επαφίενται σε απλή ανάγνωση κειμένων, ούτε σε καθ’ υπόδειξη ψηφοφορία. Πριν από κάθε ψήφιση ή συμμετοχή σε Επιτροπές ή άλλες θεσμικές υποχρεώσεις των μελών, προηγούνται μελέτη, έρευνα και συζήτηση, ώστε οι όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης μας να έχουν ουσιαστική γνώση και αντίληψη των θεμάτων που καλούνται να ψηφίσουν.

Αυτή ακριβώς η σωστή πρακτική εφαρμόστηκε και στο συγκεκριμένο ζήτημα, γι’ αυτό και από την αρχή αντιληφθήκαμε, ότι έπασχε από εγκυρότητα, ορθότητα και φυσικά αμεροληψία, λέξεις και έννοιες άγνωστες στον κ. Τζούμα και στη Δημοτική Αρχή.

Τα μέλη μας κατέθεσαν ενώπιον της ΟΕ τις αντιρρήσεις, ενστάσεις και τα ερωτήματά μας, καταγράψαμε τις παραδοξότητες και την μονομερή στάση της Δημοτικής Αρχής (άδικη βαθμολόγηση, έλλειψη δικαιολογητικών κ.α.). Δυστυχώς, για άλλη μια φορά δεν εισακουστήκαμε από τη Δημοτική Αρχή, αλλά αντιμετωπίσαμε την γνωστή και αδικαιολόγητη αδιαλλαξία και υπεροψία.

Η στάση του κ. Νίκου Γιαμαρέλου και της κ. Αναστασίας Φιλαρέτου ενώπιον της ΟΕ ήταν αντικειμενική, αμερόληπτη και δίκαιη απέναντι στις εταιρείες που συμμετείχαν στη διαδικασία, ενώ η στάση του κ. Τζούμα και της Δημοτικής Αρχής ήταν υποκειμενική, μεροληπτική και δικαιούμαστε εκ των πραγμάτων πλέον να πιστεύουμε, προαποφασισμένη. Άλλωστε δεν είναι η πρώτη φορά που παρατηρείται μόχλευση και μονομέρεια από την πλευρά τους, σε θέματα προσλήψεων η επιλογής συνεργατών, έξω από τις νόμιμες και δίκαιες διαδικασίες.

Για την παράταξή μας, η ναυαγοσωστική διαχείριση του νησιού μας και οι θέσεις μας κατά την διαδικασία επιλογής και ψήφισης στην ΟΕ δεν σχετίστηκαν με πρόσωπα, αλλά αποκλειστικά με τη νόμιμη και δίκαιη διαδικασία, στην οποία διαπιστώσαμε λάθη και παραλείψεις.

Δυστυχώς, για μια ακόμη φορά ο κ. Τζούμας και η παράταξή του μας απέκλεισαν από το θεσμικό και δημόσιο διάλογο, αγνόησαν τον ουσιαστικό και ελεγκτικό ρόλο που έχουμε ως αντιπολίτευση, θεωρώντας τους εαυτούς τους ως μόνους σωστούς, αδέκαστους κριτές.

Κι ακόμη πιο δυστυχώς, σήμερα οι Σκιαθίτες μετά τις εξελίξεις αυτές, πληρώνουν ένα ακόμη λάθος του εμμονικού κ. Τζούμα, ένα ακόμη στίγμα στα υποτιθέμενα πια “καθαρά χέρια” του.
Πρόσφατα ο κ Τζούμας ανακάλυψε έναν ακόμη εχθρό, την απλή αναλογική. Εύλογα λοιπόν του ζητούμε να εξηγήσει στους συμπολίτες μας, πώς είναι δυνατόν, όλα τα υπερβολικά πολλά λάθη και αστοχίες σε ένα μόλις χρόνο, να προέρχονται από προσωπικά δικές του ενέργειες και από αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, όπου διαθέτει την απόλυτη πλειοψηφία, και καμία από το Δημοτικό Συμβούλιο όπου μειοψηφεί.