Κοπέλες για σέρβις ζητούνται στο Cafe OLD PORT από 15 Οκτωβρίου μέχρι και τέλος Απριλίου. Μισθός Ικανοποιητικός και ασφάλιση. Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 6979580323