Πρόστιμο ύψους 300 ευρώ θα επιβάλλεται από τη ΔΕΥΑ Σκιάθου για παραβίαση του κανονισμού αποχέτευσης, μετά την έγκριση της απόφασής της και από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Όπως αναφέρεται στην απόφαση του Δ.Σ.: Ο καθορισµός προστίµου για παραβίαση του κανονισµού αποχέτευσης σε σχέση µε τα όρια απόρριψης και ουσίες που απαγορεύονται να απορρίπτονται στο δίκτυο αποχέτευσης, σύµφωνα µε τον κανονισµό αποχέτευσης, κρίνεται ως εξαιρετικά επείγουσα και αναγκαία λόγω του ότι έχει επανειληµµένως παρατηρηθεί το φαινόµενο της απόρριψης στο δίκτυο αποχέτευσης ουσιών που απαγορεύονται να απορρίπτονται, σύµφωνα µε τον κανονισµό αποχέτευσης.

Τέτοιες ουσίες είναι ως επί τω πλείστων λίπη και ευµεγέθη αντικείµενα τα οποία προκαλούν σοβαρότατα προβλήµατα στο δίκτυο αποχέτευσης και στα αντλιοστάσια, µε εν δυνάµει σοβαρές συνέπειες για το περιβάλλον και την υγεία των κατοίκων.

Πηγη: e-thessalia.gr