Την υποβολή αιτήματος για την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Παιδικού Σταθμού με την επωνυμία: ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ, ο οποίος θα έχει έδρα στην Σκιάθο, ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο Σκιάθου.

Ο παιδικός σταθμός θα έχει δυναμικότητα έως 65 νήπια, από 2,5 ετών μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση (νηπιαγωγείο), στον οποίο θα λειτουργούν τρία τμήματα νηπιακά και θα έχει ωράριο λειτουργίας, 07:30 -16:00.

Στο χώρο στέγασης του σταθμού θα υπάρχει δυνατότητα και επάρκεια ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης, όπως περιγράφεται αναλυτικά στην τεχνική έκθεση του διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού της διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Βόλου.

Σκοπός του παιδικού σταθμού:
– Να παρέχει προσχολική αγωγή και εκπαίδευση σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα.
– Να βοηθά τα παιδιά να αναπτυχθούν σωματικά, νοητικά, συναισθηματικά και κοινωνικά.
– Να ευαισθητοποιεί τους γονείς πάνω σε θέματα σύγχρονης παιδαγωγικής και ψυχολογίας, προσφέροντάς τους πληροφόρηση και καθοδήγηση.
– Να βοηθά τα παιδιά προσχολικής ηλικίας στην ομαλή μετάβασή τους από το οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον, αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο.
– Να παρέχει ημερήσια διατροφή και φροντίδα στα παιδιά που φιλοξενούν τηρώντας τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.
– Να διευκολύνει τους εργαζόμενους γονείς.