ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΣΚΙΑΘΟΥ ΨΗΦΙΖΕΤΑΙ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

maxresdefault_liveΣυνεδριάζει στις 20 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00΄, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου, στο Μπο­ύρτζι, σε Ειδική Συνεδρίαση το Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου, σύμφωνα με το άρθρ­ο 159 παρ. 1 του Ν. 3463/2006, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

Σύνταξη και ψήφιση Προϋπολογισμού Δήμου Σκιάθου οικονομικού έτους 2017.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Μαρία – Ελευθερία Πεζάτου, Προϊσταμένη Οικονομικής Υπηρεσίας sl