Σε δημοτική βιβλιοθήκη για τις ανάγκες του Δήμου Σκοπέλου θα μετατραπεί η πρώην κατοικία Κωνσταντίνου Γ. Μελαχρινού στη Σκόπελο. Το δημοτικό συμβούλιο Σκοπέλου ενέκρινε τη δωρηθείσα μελέτη του αρχιτέκτονα – μηχανικού Στέφανου Αδαμάκη για το έργο προκειμένου να υποβάλει τη σχετική πρόταση στο πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020».

Η πρόταση αποκατάστασης του κτιρίου περιλαμβάνει κατ’ αρχή την αλλαγή της χρήσης από κατοικία σε βιβλιοθήκη και τη ριζική ανάταξη όλων των επί μέρους οικοδομικών μερών του ούτως ώστε να καταστεί λειτουργικό για την σωστή εξυπηρέτηση της νέας χρήσης.

Η νέα δημοτική βιβλιοθήκη θα καλύψει ένα σημαντικό κενό που αφορά την εξυπηρέτηση και τον πολιτισμό του Δήμου Σκοπέλου και των μονίμων κατοίκων της και παράλληλα θα συνεισφέρει στην τουριστική ανάπτυξη του νησιού, προσφέροντας υπηρεσίες όπως αυτές συνηθίζονται στις νέου τύπου ανοικτές βιβλιοθήκες σε όλες τις ευνομούμενες πόλεις του κόσμου.

Λόγω της πολύχρονης εγκατάλειψης το κτίσμα έχει υποστεί σοβαρές ζημιές κυρίως στις δευτερεύουσες κατασκευές. Είναι καταστραμμένα όλα τα εξωτερικά κουφώματα, τα ξύλινα κιγκλιδώματα, των μπαλκονιών και της βεράντας, τα εξωτερικά και εσωτερικά δάπεδα, τμήματα των εξωτερικών και εσωτερικών επιχρισμάτων, οι χρωματισμοί, τα ντουλάπια κουζίνας και χώρων υγιεινής, οι ψευδοροφές και προφανώς οι πεπαλαιωμένες εγκαταστάσεις ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτρολογική εγκατάσταση κλπ.

Ετσι θα γίνουν αποξηλώσεις εσωτερικών χωρισμάτων, στέγης, ξύλινων πατωμάτων, κουφωμάτων, δαπέδων, επενδύσεων χώρων υγιεινής, κιγκλιδωμάτων κλπ. Θα τοποθετηθούν νέα ξύλινα κουφώματα ίδιας μορφολογίας, καινούργια ξύλινα πατώματα και στέγη και πλήθος άλλων εργασιών.

Η δημοτική βιβλιοθήκη θα περιλαμβάνει στο ισόγειο είσοδο από την παραλία, αίθουσα computer, χώρο υποδοχής και εξυπηρέτησης, βιβλιοστάσια, χώρους υγιεινής και το κλιμακοστάσιο προς α’ όροφο. Αντίστοιχα ο α’ όροφος θα έχει είσοδο από τον κοινοτικό δρόμο, βιβλιοστάσια, χώρους μελέτης – αναγνωστήρια, ενώ στον β’ όροφο θα διαμορφωθεί χώρος συσκέψεων Διοικητικού Συμβουλίου και αίθουσα πολλαπλών χρήσεων.

Το έργο είναι προϋπολογισμού 152.520 ευρώ. Επισημαίνεται ότι το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Εργων Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας έχει γνωμοδοτήσει ομόφωνα υπέρ της έγκρισης της δωροθείσας μελέτης.

Συγκεκριμένα η πρόταση θα υποβληθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα» στην προτεραιότητα 4 «Αύξηση της Απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής», που συγχρηματοδοτείται από τις «Δημόσιες Επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών».