Έτσι, το Δημοτικό Συμβούλιο Σκιάθου αποφάσισε να προχωρήσει σε διαγωνισμό για τη μίσθωση κτιρίων.
Το μίσθιο πρέπει να συνοδεύεται από άδεια παθητικής και ενεργητικής πυρασφάλειας και από πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης. Επίσης, πρέπει να βρίσκεται σε άριστη δομική κατάσταση ενώ οι εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι θα πρέπει να έχουν κατάλληλη διαμόρφωση για την εξασφάλιση της προσπέλασης από άτομα με κινητικά προβλήματα- αναπηρίες.
Για το ΚΕΠ αναζητείται μίσθιο που θα βρίσκεται εντός του σχεδίου πόλης της Σκιάθου και κοντά σε κεντρική οδό με δυνατότητα στάθμευσης οχημάτων. Πρέπει να βρίσκεται σε ισόγειο χώρο και να έχει επιφάνεια τουλάχιστον 100 τ.μ. με τους απαιτούμενους βοηθητικούς χώρους.
Για τις Υπηρεσίες του Δήμου, το μίσθιο πρέπει να βρίσκεται σε ισόγειο επιφάνειας τουλάχιστον 230 τ.μ.. Ειδικότερα, θα πρέπει να αποτελείται από τέσσερις διακριτούς χώρους και να διαθέτουν από ένα τουλάχιστον W.C.
Οι όροι του διαγωνισμού θα καταρτιστούν από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου και η δημοπρασία θα διεξαχθεί από τριμελή Επιτροπή.