Ανάδοχος θα αναλάβει για τέσσερις μήνες, μετά από διαγωνισμό, τη ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Σκιάθου.
Η σύμβαση για την ανάθεση της εργασίας ανέρχεται σε 209.997,97 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Ο απαιτούμενος από την νομοθεσία αριθμός ναυαγοσώστων θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στα παρακάτω σημεία του Δήμου Σκιάθου:

Κάλυψη δύο ναυαγοσωστικών βάθρων στην παραλία των Κουκουναριών, ενός ναυαγοσωστικού βάθρου στην παραλία της Μεγάλης Άμμου, ενός στην παραλία των Αχλαδιών, ενός στην παραλία του Βρωμόλιμνου, δύο βάθρων στην παραλία της Αγίας Παρασκευής.

Επίσης την κάλυψη ενός ναυαγοσωστικού βάθρου στην παραλία του Τρούλου, ενός στην παραλία της Μεγάλης Μπανάνας και στην παραλία της Αγίας Ελένης.
Συνολικά θα καλυφθούν 10 βάθρα ενώ ο ανάδοχος υποχρεούται με την προσφορά του να παρέχει όλα τα τεχνικά και μηχανικά μέσα για την εκτέλεση του έργου, όπως μηχανοκίνητο μικρό σκάφος, κυάλια, ναυαγοσωστικό σωσίβιο, σανίδα διάσωσης, πτυσσόμενο φορείο κ.ά.