Όλα ήταν έτοιμα. Το βίντεο έγραφε και όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα στον πύραυλο.

Θα ήταν η εκτόξευση του πρώτου ιδιωτικά αναπτυγμένου πυραύλου της Ιαπωνίας που θα έφτανε στο διάστημα.

Θα ήταν. Γιατί δεν είναι…

Μάλλον του άρεσε η ατμόσφαιρα της γης και λίγα δευτερόλεπτα μετά την απογείωση του αποφάσισε να γυρίσει πίσω.

Η «επιστροφή» του επέφερε έκρηξη και πολλές, μα πολλές, φλόγες!