Με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, κατανέμεται από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», ποσό 106.210.208,71 €, το οποίο αποδίδεται ως πρώτη (Α΄) τακτική επιχορήγηση έτους 2020 σε όλους τους Δήμους της χώρας.
Οι Δήμοι της Μαγνησίας θα λάβουν ως επιχορήγηση ποσό 2.118.523,42 € ως εξής:

Δήμος Αλμυρού 197.685,10 €,

Αλοννήσου 56.965,47 €,

Βόλου 1.395.465,28 €,

Ζαγοράς – Μουρεσίου 67.623,47 €,

Νοτίου Πηλίου 110.485,12 €,

Ρήγα Φεραίου 119.784,22 €,

Σκιάθου 93.567,88 €,

Σκοπέλου 76.955,88 €.