Την αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων για την αναβάθμιση των λιμενικών εγκαταστάσεων σε Αϊ – Γιάννη και Χορευτό, επιδιώκει ο Δήμος Ζαγοράς – Μουρεσίου και θέτει σε άμεση προτεραιότητα την υποβολή πρότασης στην πρόσκληση του ΕΠΑλΘ 2014-2020 «Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια».

«Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων στην Ενωσιακή Προτεραιότητα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ» 2014-2020, βρίσκει τον Δήμο μας σε ετοιμότητα καθώς είχαμε αντιμετωπίσει έγκαιρα εκκρεμότητες δεκαετιών που αφορούσαν στη νομιμοποίηση των συγκεκριμένων λιμενικών υποδομών.

Προτάξαμε συνειδητά την αξιοποίηση των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων, πιστεύοντας που η προστιθέμενη αξία τους θα λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά για την ανάπτυξη της περιοχής μας.

Διαμορφώσαμε εν ολίγοις εμείς τη συνθήκη ώστε και ωριμότητα και ετοιμότητα να παρουσιάζουν οι παρεμβάσεις που εξετάζουμε και θα διεκδικήσουμε να ενταχθούν στο κατάλληλο μέτρο χρηματοδότησης», ανέφερε ο Δήμαρχος  κ. Παν. Κουτσάφτης.

Μέσω της συγκεκριμένης πρόσκλησης δύναται να χρηματοδοτηθούν εργασίες για την πλήρη λειτουργία των υποδομών και ενδεικτικά: ηλεκτροφωτισμός, ύδρευση, πυρόσβεση, μηχανήματα εφοδιασμού νερού και ρεύματος για τους χρήστες των καταφυγίων, βελτίωση της οδού πρόσβασης στο καταφύγιο – τόπο εκφόρτωσης, προμήθεια εξοπλισμού κ.ο.κ.