Τη μελέτη για τα οικολογικά βυθιζόμενα συστήματα με στόχο την αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων, προϋπολογισμού 221.721, 214 ευρώ παρέλαβε το δημοτικό συμβούλιο Σκοπέλου. Η πρόταση θα κατατεθεί στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου». Στο μεταξύ, σταθερές θα παραμείνουν και για το έτος 2020 στον Δήμο Σκοπέλου οι τιμές του μισθωτικού ανταλλάγματος για το δικαίωμα χρήσης αιγιαλού και παραλίας στους έχοντες εγκαταστημένες επιχειρήσεις.
Το συμβούλιο τροποποίησε την πρόταση που είχε υποβάλει καθώς διαπίστωσε ότι θα πρέπει να υπάρχει συμβατότητα των υπογείων κάδων με τον υφιστάμενο στόλο απορριμματοφόρων του Δήμου, χωρίς την απαραίτητη προμήθεια μηχανικού υδραυλικού γερανού.
Στόχος του Δήμου Σκοπέλου είναι τα οχήματα που εξυπηρετούν τους υπάρχοντες κοινούς κάδους να εξυπηρετούν ταυτόχρονα και τους υπόγειους κάδους του Δήμου.
Η τροποποιημένη πρόταση που υποβλήθηκε αφορά στην προμήθεια ενός συστήματος κάθετης διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων σε κάδους κοινής χρήσης των ΟΤΑ και τριών υπόγειων συστημάτων συλλογής και αποθήκευσης απορριμμάτων.
Το επιπλέον ποσό (30% του προϋπολογισμού) θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Σκοπέλου.

Σταθερές τιμές στα τέλη για τη χρήση αιγιαλού
Όπως προαναφέρθηκε, σταθερές θα παραμείνουν και για το έτος 2020 στον Δήμο Σκοπέλου οι τιμές του μισθωτικού ανταλλάγματος για το δικαίωμα χρήσης αιγιαλού και παραλίας στους έχοντες εγκαταστημένες επιχειρήσεις. Η τιμή θα παραμείνει στα 20 ευρώ/ τμ.
Αμετάβλητη παραμένει στα 6 ευρώ/ σετ και η τιμή για το κάθε σετ ομπρελοκαθίσματος.
Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν ιδιοκτησίες όμορες προς τον αιγιαλό-παραλία, και επιθυμούν να κάνουν χρήση της ακτής με απευθείας ανάθεση, πρέπει να καταθέσουν στο αρμόδιο τμήμα του Δήμου Σκοπέλου τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις πρέπει να καταθέσουν αίτηση, δημοτική ενημερότητα, άδεια λειτουργίας καταλυμάτων από τον ΕΟΤ και ορθοφωτοχάρτη από ιδιώτη μηχανικό. Τα κέντρα αναψυχής πρέπει να καταθέσουν αίτηση, δημοτική ενημερότητα, άδεια λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και ορθοφωτοχάρτη.

Ηρώ Καγιαλόγλου / Εφημερίδα ΘΕΣΣΑΛΙΑ