Πρόταση προκειμένου να ενταχθεί στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 20214-2020 θα υποβάλλει ο Δήμος Σκιάθου για τη χρηματοδότηση της κατασκευής μονάδας επεξεργασίας βιοαποβλήτων, συνολικού προϋπολογισμού 1.214.339,99 ευρώ.
Η Μονάδα Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων θα εγκατασταθεί στη θέση «Ζορμπάδες», πλησίον του αποκατεστημένου ΧΑΔΑ Σκιάθου. Η δυναμικότητα της μονάδας σε βιοαπόβλητα, τα οποία θα προέρχονται από το σύστημα χωριστής συλλογής υπολειμμάτων τροφίμων και υπολειμμάτων πρασίνου, υπολογίζεται σε 1.050 τόνους ανά έτος. Προϊόν της μονάδας θα είναι το κομπόστ (εδαφοβελτιωτικό), το οποίο θα χρησιμοποιείται από την Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου είχε θα διατίθεται δωρεάν σε δημότες.

Για τη συλλογή των βιοαποβλήτων από τα νοικοκυριά και μεγάλους παραγωγούς (καταστήματα εστίασης, ξενοδοχεία, super markets και λοιπά καταστήματα πώλησης τροφίμων) θα αναπτυχθεί ένα νέο δίκτυο (παράλληλα με τα υφιστάμενα δίκτυα συλλογής σύμμεικτων αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών), το οποίο θα αποτελείται από:
– Κεντρικούς κάδους, οι οποίοι θα χωροθετηθούν σε κεντρικά σημεία συλλογής, λαμβάνοντας υπόψη τα υφιστάμενα δίκτυα των κάδων αποκομιδής των σύμμεικτων αποβλήτων και των ανακυκλώσιμων υλικών.
– Κάδους κουζίνας, οι οποίοι θα διανεμηθούν σε νοικοκυριά, για προδιαλογή, συγκέντρωση των βιοαποβλήτων και μεταφορά τους στους κεντρικούς κάδους.
– Βιοδιασπώμενες σακούλες, κομποστοποιήσιμες, οι οποίες θα διανεμηθούν στους κατόχους κάδων κουζίνας, για χρήση τους δύο πρώτους μήνες λειτουργίας του δικτύου.
-Δύο απορριμματοφόρα οχήματα, τα οποία θα συλλέγουν αποκλειστικά βιοαπόβλητα από τους κεντρικούς κάδους και θα τα μεταφέρουν στη Μονάδα Κομποστοποίησης. Τα ένα απορριμματοφόρο, λόγω των μικρών του διαστάσεων θα είναι κατάλληλο για αποκομιδή από τους στενούς δρόμους της πόλης της Σκιάθου, ενώ το δεύτερο θα χρησιμοποιείται στο υπόλοιπο τμήμα της πόλης και στα σημεία συλλογής βιοαποβλήτων εκτός της πόλης.

e-thessalia.gr