Πρόστιμα για τη χρήση λάστιχου κατά το καλοκαιρινό δίμηνο Ιουλίου – Αυγούστου ψήφισε η ΔΕΥΑΜΒ, στη συνεδρίαση του διοικητικού της συμβουλίουι. Στόχος, ο έλεγχος της κατανάλωσης νερού το κρίσιμο δίμηνο που έχει ξεκινήσει, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν έλλειψή του.

«Επιπλέον μέτρα περιστολής κατανάλωσης νερού», αποφάσισε σήμερα η ΔΕΥΑΜΒ. Ο πρόεδρος της επιχείρησης, Άρης Σαββάκης, αναζήτησε και βρήκε παλιότερη απόφαση για την απαγόρευση χρήσης λάστιχου, η οποία επικαιροποιείται και θα οριστεί και το ύψος των προστίμων για τους παραβάτες καταναλωτές, που θα εντοπιστούν να πλένουν αυλές, πεζοδρόμια και αυτοκίνητα κάνοντας χρήση λάστιχου.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, συνεργεία (που αυτή την περίοδο απασχολούνται με τη διακοπή της υδροδότησης σε καταναλωτές που δεν είναι ενταγμένοι στο κοινωνικό τιμολόγιο και χρωστούν πάνω από έξι μήνες λογαριασμούς, δύο τρίμηνους δηλαδή, άνω των 80 ευρώ), θα κάνουν αυτοψίες στις γειτονιές και όπου εντοπίζουν χρήση λάστιχου θα κρατούν τα στοιχεία του καταναλωτή και του υδρόμετρου και θα τα προσκομίζουν στην υπηρεσία.

Το πρόστιμο θα επιβάλλεται και θα φθάνει στα χέρια του καταναλωτή, μαζί με τον λογαριασμό της ύδρευσης. Υπολογίζεται ότι το πρόστιμο για τους παραβάτες θα είναι περίπου 100 ευρώ, το ακριβές ύψος του όμως θα αποφασιστεί στη σημερινή συνεδρίαση.

Η απαγόρευση της χρήσης λάστιχου θα ισχύσει έως τέλος Αυγούστου, για την αποφυγή της υπερκατανάλωσης νερού το υπόλοιπο καλοκαιρινό διάστημα.

Πρόστιμα για λιποσυλλέκτες

Πρόστιμα θα πρέπει να αναμένουν και οι ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που δεν έχουν φροντίσει για την τοποθέτηση στις επιχειρήσεις τους λιποσυλλεκτών.

Από το σύνολο των 640 επιστολών που απευθύνθηκαν από τη ΔΕΥΑΜΒ σε ισάριθμους ιδιοκτήτες καταστημάτων εστίασης, τροφίμων και σούπερ μάρκετ, λιποσυλλέκτες φρόντισε να τοποθετήσει μόλις το 10%.

Η τοποθέτηση λιποσυλλεκτών είναι υποχρέωση που απορρέει μέσα από τον ειδικό κανονισμό της λειτουργίας δικτύων αποχέτευσης – ομβρίων, προκειμένου να μην επιβαρύνεται το δίκτυο αποχέτευσης με λίπη που δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του.

Σύμφωνα με τον ειδικό κανονισμό, «όλοι οι χώροι εστίασης και τα εργαστήρια τροφίμων – ζαχαροπλαστικής να διαθέτουν με δική τους δαπάνη κεντρικό λιποσυλλέκτη δίπλα στον μηχανοσίφωνα. Εφόσον η εγκατάσταση κεντρικού λιποσυλλέκτη δεν είναι δυνατή (π.χ. παλαιές κατασκευές), τότε θα τοποθετούνται λιποσυλλέκτες στις επί μέρους εγκαταστάσεις πλύσης. Οι λιποσυλλέκτες θα είναι επαγγελματικού τύπου και όχι ένας απλός οικιακός σίφωνας».

Οι έλεγχοι ολοκληρώθηκαν, η συντριπτική όμως πλειοψηφία των υπόχρεων δεν ανταποκρίθηκε. Θα δοθεί μία μικρή περίοδος χάριτος και αμέσως μετά θα επιβληθούν πρόστιμα, το ύψος των οποίων θα οριστεί στο κόστος προμήθειας ενός λιποσυλλέκτη, περίπου 150- 200 ευρώ, με στόχο να αναγκαστούν και οι αμελείς να φροντίσουν για την εγκατάσταση της ειδικής συσκευής.

ΕΛΕΝΗ ΧΑΝΟΥ – ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ