Με απόφασή του ο δήμαρχος Σκιάθου ενέκρινε την πρόσληψη πέντε υπαλλήλων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου δίμηνης διάρκειας. Πρόκειται για έναν οδηγό και τρεις εργάτες που θα απασχοληθούν στην Υπηρεσία Καθαριότητας έως 1 Σεπτεμβρίου και μία βρεφονηπιοκόμο που θα απασχοληθεί στον παιδικό σταθμού του νησιού έως 7 Σεπτεμβρίου.