Από Δευτέρα 20 Ιανουαρίου τελικά προβλέπεται η δρομολόγηση του Ε/Γ-Ο/Γ ΠΡΩΤΕΥΣ. Σύμφωνα με τον ηλεκτρονικό πίνακα δρομολογίων και ενώ ηταν η άφιξή του να πραγματοποιηθεί στις 16 ή 17 Ιανουαρίου τελικά αναβλήθηκε για την Δευτέρα 20 Ιανουαρίου