ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ | Την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου στο Μπούρτζι | γράφει ο Νίκος Τζούμας |

maxresdefault_live-1Σε δύο συνεδριάσεις (σε μία ημέρα) καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2016 και ημέρα Κυριακή στις 10:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Μπούρτζι, για λήψη αποφάσεων σε 11 θέματα με σημαντικότερα τη συγκρότηση σχολικής επιτροπής Γυμνασίου – Λυκείου Δήμου Σκιάθου και την ψήφιση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 καθώς και του αντίστοιχου Πίνακα Στοχοθεσίας του Ο.Π.Δ. (Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης) οικονομικού έτους 2017 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου οικονομικού έτους 2017.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του τακτικού Δημοτικού Συμβουλίου και στις 13:00 σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρ­ο 159 παρ. 1 του Ν. 3463/2006, θα έχει μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης τη Σύνταξη και ψήφιση Προϋπολογισμού Δήμου Σκιάθου οικονομικού έτους 2017 και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.)