Τρεις προσφυγές θα ασκήσει ο Δήμος Σκιάθου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Βόλου κατά του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κατά των πράξεων επιβολής προστίμου του λιμενάρχη Σκιάθου. Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση δικηγόρου προς τον Δήμο Σκιάθου, οι πράξεις αφορούν στις εκθέσεις βεβαίωσης παράβασης του Λιμεναρχείου Σκιάθου ποσού 10.400 ευρώ και αφορούν σε μη κάλυψη ναυαγοσωστών, παράβαση 1.500 ευρώ για έλλειψη πλωτών σημαντήρων οριοθέτησης χώρου λουομένων και έκθεση βεβαίωσης παράβασης της Λιμενικής Αρχής Σκιάθου ποσού 2.000 ευρώ για ανυπαρξία ταχύπλοου σκάφους σωστικού. Η άσκηση των δικαστικών προσφυγών έχει στόχο να ακυρωθούν και να εξαφανιστούν οι προσβαλλόμενες πράξεις του λιμενάρχη Σκιάθου, αλλιώς να μεταρρυθμιστούν αυτές και να μειωθούν τα επιβληθέντα πρόστιμα.

Στη γνωμοδότησή του ο δικηγόρος αναφέρει ότι η άσκηση των προσφυγών δεν αναστέλλει την εκτέλεση των προσβαλλομένων αποφάσεων. Αυτό σημαίνει ότι τα πρόστιμα πρέπει ούτως ή άλλως να πληρωθούν αμέσως, ενώ η τελεσιδικία επί των προσφυγών αναμένεται μετά από τουλάχιστον μία πενταετία. Το θέμα ήρθε προς συζήτηση τη Δευτέρα στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής και η απόφαση για την άσκηση των προσφυγών λήφθηκε κατά πλειοψηφία